13 Temmuz 2020 Pazartesi / 22 Zi'l-ka'de 1441
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Yayınlar

Kur'an ve Tefsir Akademisi Araştırmaları Sayı 3

Osmanlı Toplumunda Kur'an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları 1

  Künye
İçindekiler
...... Giriş
...... Arşiv Belgelerinde Kur’an-ı Kerim
ÖNDER BAYIR
...... Osmanlı Arşivlerinde Kur’an ve Tefsir Konulu Belgeler
NECMETTİN GÖKKIR - NECDET YILMAZ
  Osmanlı Sarayı Enderûn’unda Kur’an Kültürü
TAHİR GÜNGÖR
  Osmanlı Medresesinde Tefsir Öğretiminin Yeri ve Karşılaşması
MEHMET PAÇACI
  Osmanlı Tefsir KültürünePanoramik Bir Bakış
MUSTAFA ÖZTÜRK
  Osmanlı MimarisindeAkidevî ve Siyasî Hat Uygulamalar
MURAT SÜLÜN
  Osmanlı Hat Levhalarının Söz Edimleri Perspektifinden Değerlendirilmesi
XII.-XVIII. Yüzyıllar ve Ayet İçerikli Hat Levhalar
MUSTAFA KARAGÖZ
  Tefsîrî Mehmed Efendi’nin Tefsîr-i Tibyân Adlı EserTefsir Faaliyetindeki Yeri ve Dönemin Siyasi-Sosyal Y
İSMAİL ÇALIŞKAN
  İlk Matbû Türkçe ( Osmanlıca) Tefsir: Tibyân Tefsiri
RECEP ARPA
  Tasavvufî Tefsirlerin Ahkâm Âyetlerine Yaklaşımı
(İsmail Hakkı-i Bursevî Örneği)
ABDULLAH KAHRAMAN
  İlmî Cazibe Yurdu Osmanlı’da Çok Yönlü Bir Müfessir: Nimetullâh-i Nahcuvânî
İBRAHİM GÖRENER
  Tefsir Usûlünün Felsefesi:et-Teysîr fi kavâidi ilmi’t-tefsîr Örneği
MEHMET DEMİRCİ
  Kur’an’ın Varlığı Şeriatla mı Sağlanır?: Osmanlı Şerh Geleneğinde Bir Tartışma
MEHMET ÇİÇEK
  Osmanlı Dönemi Alim ve Müfessirlerinin Türklerle İlgili Değerlendirmeleri
ERDOĞAN PAZARBAŞI
  Kur’an’ın Osmanlı Şiirindeki Akisleri
(Fuzûlî ve Şeyhülislâm Yahyâ’nın Gazelleri Çerçevesinde Bir Tetkik)
HARUN ÖĞMÜŞ
  Eski Bir Kur’an Tercümesinin ( Özbekistan Nüshası) 15. Yüzyıla Ait
Bir Osmanlı Dönemi Kur’an Tercümesiyle Karşılaştırılması
EMEK ÜŞENMEZ
  Fâtiha ve Bakara Sûreleri Örneğinde Molla Gürânî’nin Beydâvî Eleştirisi
MAHMUT AY
  Konya Yusufağa ve Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’ndeki
Başlıca Beydâvî Hâşiyeleri
HAKAN UĞUR
▪ Günün Hadisi Şerifi
Abdullah İbnu Amr el-Huzai, babası (ra)'ndan naklediyor: "Resulullah (sa), Fetih'ten sonra beni çağırdı ve benimle, Mekke'ye Ebu Süfyan'a, Kureyşliler arasında dağıtması için, biraz mal göndermek istedi. Bana: "Kendine bir arkadaş ara!" buyurdu. Derken bana Amr İbnu Umeyye ed-Damri geldi ve: "Duydum ki, sen Mekke'ye gidecekmişsin ve yanına bir arkadaş arıyormuşsun!" dedi. "Evet!" dedim. "Ben sana arkadaşım!" dedi. Ben hemen Resulullah (sa)'a gelip: "Kendime bir arkadaş buldum!" dedim. "Kim?" buyurdular. "Amr ibnu Ümeyye'dir!" dedim. "O, kaVminin yöresine gelince ona karşı müteyakkız ol! Çünkü evvel adam şöyle demiş: "Bekri arkadaşına güvenme!" buyurdular! Derken yola çıktık. Ebva'ya kadar geldik. Amr: "Benim, kavmimle bir işim var. Beni burada biraz beklemeNİ arzu ediyorum!" dedi. Ben de: "işin rastgelsin!" dedim. Ayrılınca, Resulullah (sa)'ın sözünü hatırlayıp devemi hızlandırdım. (Ebva'dan) çıkıp deveyi hızlı yürümeye zorladım. Ezafir'e gelince, Amr'ın bir grup adamla karşımdan geldiğini gördüm. Devemi daha da hızlandırdım ve onu geçtim. Kendine hedef olmaktan kurtulduğumu anlamıştı, yanındakiler geri döndü. Amr (tek başına) bana yetişti ve: "Kavmimle bir işim vardı! (İşimi görüp bitirdim)" dedi. Ben de: "Pekala!" dedim. Yolumuza devam edip Mekke'ye geldik. Ben emanet malı Ebu Süfyan (ra)'a teslim ettim." [Hadisin senedi zayıftır] Ebu Davud, Edeb 34, (4861)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency