16 Nisan 2024 Salı / 7 Şevval 1445
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Yayınlar

Kur'an ve Tefsir Akademisi Araştırmaları Sayı 3

Osmanlı Toplumunda Kur'an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları 1

  Künye
İçindekiler
...... Giriş
...... Arşiv Belgelerinde Kur’an-ı Kerim
ÖNDER BAYIR
...... Osmanlı Arşivlerinde Kur’an ve Tefsir Konulu Belgeler
NECMETTİN GÖKKIR - NECDET YILMAZ
  Osmanlı Sarayı Enderûn’unda Kur’an Kültürü
TAHİR GÜNGÖR
  Osmanlı Medresesinde Tefsir Öğretiminin Yeri ve Karşılaşması
MEHMET PAÇACI
  Osmanlı Tefsir KültürünePanoramik Bir Bakış
MUSTAFA ÖZTÜRK
  Osmanlı MimarisindeAkidevî ve Siyasî Hat Uygulamalar
MURAT SÜLÜN
  Osmanlı Hat Levhalarının Söz Edimleri Perspektifinden Değerlendirilmesi
XII.-XVIII. Yüzyıllar ve Ayet İçerikli Hat Levhalar
MUSTAFA KARAGÖZ
  Tefsîrî Mehmed Efendi’nin Tefsîr-i Tibyân Adlı EserTefsir Faaliyetindeki Yeri ve Dönemin Siyasi-Sosyal Y
İSMAİL ÇALIŞKAN
  İlk Matbû Türkçe ( Osmanlıca) Tefsir: Tibyân Tefsiri
RECEP ARPA
  Tasavvufî Tefsirlerin Ahkâm Âyetlerine Yaklaşımı
(İsmail Hakkı-i Bursevî Örneği)
ABDULLAH KAHRAMAN
  İlmî Cazibe Yurdu Osmanlı’da Çok Yönlü Bir Müfessir: Nimetullâh-i Nahcuvânî
İBRAHİM GÖRENER
  Tefsir Usûlünün Felsefesi:et-Teysîr fi kavâidi ilmi’t-tefsîr Örneği
MEHMET DEMİRCİ
  Kur’an’ın Varlığı Şeriatla mı Sağlanır?: Osmanlı Şerh Geleneğinde Bir Tartışma
MEHMET ÇİÇEK
  Osmanlı Dönemi Alim ve Müfessirlerinin Türklerle İlgili Değerlendirmeleri
ERDOĞAN PAZARBAŞI
  Kur’an’ın Osmanlı Şiirindeki Akisleri
(Fuzûlî ve Şeyhülislâm Yahyâ’nın Gazelleri Çerçevesinde Bir Tetkik)
HARUN ÖĞMÜŞ
  Eski Bir Kur’an Tercümesinin ( Özbekistan Nüshası) 15. Yüzyıla Ait
Bir Osmanlı Dönemi Kur’an Tercümesiyle Karşılaştırılması
EMEK ÜŞENMEZ
  Fâtiha ve Bakara Sûreleri Örneğinde Molla Gürânî’nin Beydâvî Eleştirisi
MAHMUT AY
  Konya Yusufağa ve Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’ndeki
Başlıca Beydâvî Hâşiyeleri
HAKAN UĞUR
▪ Günün Hadisi Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "İsa aleyhisselam hırsızlık yapan bir adam görmüştü: "Hırsızlık mı yaptın?" dedi. Adam: "Asla! Kendisinden başka ilah olmayan Zat'a yemin olsun" diye cevap verince Hz. İsa: "Allah'a inandım, gözlerimi tekzib ettim!" dedi." Buhari, Enbiya 48; Müslim, Fezail 149, (2368); Nesai, Kudat 36, (8, 249)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency