18 Kasım 2019 Pazartesi / 21 Rebiü'l-Evvel 1441
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Yayınlar

Kur'an ve Tefsir Akademisi Araştırmaları Sayı 3

Osmanlı Toplumunda Kur'an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları 1

  Künye
İçindekiler
...... Giriş
...... Arşiv Belgelerinde Kur’an-ı Kerim
ÖNDER BAYIR
...... Osmanlı Arşivlerinde Kur’an ve Tefsir Konulu Belgeler
NECMETTİN GÖKKIR - NECDET YILMAZ
  Osmanlı Sarayı Enderûn’unda Kur’an Kültürü
TAHİR GÜNGÖR
  Osmanlı Medresesinde Tefsir Öğretiminin Yeri ve Karşılaşması
MEHMET PAÇACI
  Osmanlı Tefsir KültürünePanoramik Bir Bakış
MUSTAFA ÖZTÜRK
  Osmanlı MimarisindeAkidevî ve Siyasî Hat Uygulamalar
MURAT SÜLÜN
  Osmanlı Hat Levhalarının Söz Edimleri Perspektifinden Değerlendirilmesi
XII.-XVIII. Yüzyıllar ve Ayet İçerikli Hat Levhalar
MUSTAFA KARAGÖZ
  Tefsîrî Mehmed Efendi’nin Tefsîr-i Tibyân Adlı EserTefsir Faaliyetindeki Yeri ve Dönemin Siyasi-Sosyal Y
İSMAİL ÇALIŞKAN
  İlk Matbû Türkçe ( Osmanlıca) Tefsir: Tibyân Tefsiri
RECEP ARPA
  Tasavvufî Tefsirlerin Ahkâm Âyetlerine Yaklaşımı
(İsmail Hakkı-i Bursevî Örneği)
ABDULLAH KAHRAMAN
  İlmî Cazibe Yurdu Osmanlı’da Çok Yönlü Bir Müfessir: Nimetullâh-i Nahcuvânî
İBRAHİM GÖRENER
  Tefsir Usûlünün Felsefesi:et-Teysîr fi kavâidi ilmi’t-tefsîr Örneği
MEHMET DEMİRCİ
  Kur’an’ın Varlığı Şeriatla mı Sağlanır?: Osmanlı Şerh Geleneğinde Bir Tartışma
MEHMET ÇİÇEK
  Osmanlı Dönemi Alim ve Müfessirlerinin Türklerle İlgili Değerlendirmeleri
ERDOĞAN PAZARBAŞI
  Kur’an’ın Osmanlı Şiirindeki Akisleri
(Fuzûlî ve Şeyhülislâm Yahyâ’nın Gazelleri Çerçevesinde Bir Tetkik)
HARUN ÖĞMÜŞ
  Eski Bir Kur’an Tercümesinin ( Özbekistan Nüshası) 15. Yüzyıla Ait
Bir Osmanlı Dönemi Kur’an Tercümesiyle Karşılaştırılması
EMEK ÜŞENMEZ
  Fâtiha ve Bakara Sûreleri Örneğinde Molla Gürânî’nin Beydâvî Eleştirisi
MAHMUT AY
  Konya Yusufağa ve Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’ndeki
Başlıca Beydâvî Hâşiyeleri
HAKAN UĞUR
▪ Günün Hadisi Şerifi
Resulullah (sav)'a bir kadın gelerek: "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Sana nefsimi bağışlamaya geldim." Aleyhissalatu vesselam kadına şöyle bir nazar edip sonra tepeden tırnağa gözden geçirdi, bir de sabit baktı ve sonunda (hiçbirşey söylemeden) başını yere eğdi. Kadın, Resulullah (sav)'ın hakkında hiç bir hükme varmadığını görünce oturdu. Derken bir adam doğrulup: "Ey Allah'ın Resulü! Sizin ona ihtiyacınız yoksa onu bana nikahlayın!"dedi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam): "Yanında (buna mehir olarak verecek) bir şeyler var mı?" diye sordu. Adam: "Vallahi yok ey Allah'ın Resulü!" deyince: "Ailene git, bir şeyler bulabilecek misin bir bak." dedi. Adam gitti ve az sonra geri geldi: "Hayır, vallahi ey Allah'ın Resulü hiç bir şey bulamadım!" dedi. Resulullah tekrar: "İyi bak, demirden bir yüzük de mi yok!" buyurdu. Adam tekrar gidip yine geri geldi ve: "Hayır! Vallahi ya Resulullah, demirden bir yüzük bile yok! Ancak işte şu izarım var, yarısı onun olsun" dedi. Sehl der ki: "Adamın ridası yoktu" Aleyhissalatu vesselam: "İzarın ne işe yarar? Onu sen giyecek olsan onun üzerinde birşey olmayacak, şayet o giyecek olsa senin üzerinde bir şey kalmayacak!" buyurdular. Bunun üzerine adam oturdu. Epey bir müddet oturduktan sonra, kalktı. Resulullah (sav) onun döndüğünü görünce, geri çağırılmasını söyledi. Adamı çağırdılar. "Kur'an'dan ne biliyorsun (hangi sureler ezberinde?)" diye sordu. Adam: "Şu şu sureleri biliyorum!" diye bildiklerini saydı. Yani sen bunları ezbere okuyor musun?" diye tekrar sordu. Adam: "Evet!" deyince, Resulullah (sav): "Haydi git, ben kadını sana temlik ettim" buyurdu. (Bir rivayette: "Kur'an'dan bildiklerinen öğretmen) mukabilinde onu sana nikahladım" buyurdu) Buhari, Nikah 6, 32, 35, 37, 40,44, 50, 51, Vekale 9, Fedailu'l-Kur'an 21, 22, Libas 49; Müslim, Nikah 76, (1425); Muvatta, Nikah 8, (2, 626); Ebu Davud, Nikah 31, (2111); Tirmizi, Nikah 22, (1114); Nesai, Nikah 62, (6,113)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency