13 Temmuz 2020 Pazartesi / 22 Zi'l-ka'de 1441
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Haberler

Uluslararası Tefsir Tezleri Çalıştayı Sona Erdi

Kur’an ve Tefsir Akademisi’nin organize ettiği 22 Eylül'de İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin Altunizade yerleşkesinde başlayan Uluslararası Lisansüstü Tefsir Tezleri Çalıştayı, 24 Eylül Pazar günü sona erdi.

_1927192792017_


2017 yılı çalışma konusu olarak Kur’an araştırmaları alanında yapılan akademik tezleri gündemine alan Kur’an ve Tefsir Akademisi, tezlerin bilimsel kalite ve standartlarını tespit etmek, araştırmacıların elde ettiği verileri ve sonuçları değerlendirmek üzere 22-24 Eylül tarihleri arasında Uluslararası Lisansüstü Tefsir Tezleri Çalıştayı’nı düzenlemiş bulunmaktadır.


Düzenleme kurulunda Prof. Dr. Bilal GÖKKIR (İÜ), Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR (İÜ), Prof. Dr. Ömer KARA (AÜ), Doç. Dr. Muhammed ABAY (MÜ) ve İYV Genel Müdür Yardımcısı Osman ACUN’un yer aldığı çalıştaya Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Çalışkan, Ankara Üniversitesi'den  Yrd. Doç. Dr. Esra GÖZELER, Atatürk Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Reyhan KELEŞ, İstanbul Üniversitesi’nden Dr. İsmail TAŞ, ve Dr. Ziyad al-RAWASHDEH ve çeşitli üniversitelerin ilahiyat fakültelerinden yerli ve yabancı araştırmacılar katıldılar.


Çalıştay, Türkiye’deki lisansüstü eğitim sistemi, yönetmelikler, danışmanlık sistemleri, çeşitli anabilim dallarında Kur’an ve Tefsir ile ilgili yapılan tezler, hoca ve talebe gözüyle Türkiye’de tefsir tezi hazırlamanın avantajları ve sorunları, tezlerin tematik ve metodik dağılımı, tezlerin ideoloji ile ilişkisi, Batıda ve İslam dünyasında tefsir tezlerinin değerlendirilmesi gibi ana konular çerçevesinde 8 farklı oturumda gerçekleşti.


Öncellikle sistem tartışmalarının ele alındığı Çalıştayda, lisansüstü eğitim ve danışmanlık konularının muhasebesi; tezlerin çeşitli alanlardaki tematik ve metodik dağılımlarının da Doğu ve Batı ülkeleriyle mukayesesi yapıldı. Bu çalıştayda ilk defa hoca ve öğrenci gözüyle lisansüstü eğitimi ele alınarak özellikle yurt dışından gelmiş öğrencilerin Türkiye’de tefsir alanında tez hazırlarken çektikleri zorluklar birçok açıdan değerlendirmeye alındı. Çalıştayın önemli bir kısmını oluşturan tezlerin değerlendirilmesinde ise Türkiye’de tezlerin ilk ortaya çıkmasından bu yana geçirdiği tüm evreler çok farklı boyutları ile ele aldı. Bu çalıştayın bir diğer yeniliği ise Almanya, Fransa ve Ürdün üniversitelerinde yapılan Kur’an araştırmaları ve tefsir tezleri ele alınarak Türkiye ile olan benzerlik, farklılık ve etkileşimleri tartışma konusu edilmiş olmasıdır.▪ Günün Hadisi Şerifi
Abdullah İbnu Amr el-Huzai, babası (ra)'ndan naklediyor: "Resulullah (sa), Fetih'ten sonra beni çağırdı ve benimle, Mekke'ye Ebu Süfyan'a, Kureyşliler arasında dağıtması için, biraz mal göndermek istedi. Bana: "Kendine bir arkadaş ara!" buyurdu. Derken bana Amr İbnu Umeyye ed-Damri geldi ve: "Duydum ki, sen Mekke'ye gidecekmişsin ve yanına bir arkadaş arıyormuşsun!" dedi. "Evet!" dedim. "Ben sana arkadaşım!" dedi. Ben hemen Resulullah (sa)'a gelip: "Kendime bir arkadaş buldum!" dedim. "Kim?" buyurdular. "Amr ibnu Ümeyye'dir!" dedim. "O, kaVminin yöresine gelince ona karşı müteyakkız ol! Çünkü evvel adam şöyle demiş: "Bekri arkadaşına güvenme!" buyurdular! Derken yola çıktık. Ebva'ya kadar geldik. Amr: "Benim, kavmimle bir işim var. Beni burada biraz beklemeNİ arzu ediyorum!" dedi. Ben de: "işin rastgelsin!" dedim. Ayrılınca, Resulullah (sa)'ın sözünü hatırlayıp devemi hızlandırdım. (Ebva'dan) çıkıp deveyi hızlı yürümeye zorladım. Ezafir'e gelince, Amr'ın bir grup adamla karşımdan geldiğini gördüm. Devemi daha da hızlandırdım ve onu geçtim. Kendine hedef olmaktan kurtulduğumu anlamıştı, yanındakiler geri döndü. Amr (tek başına) bana yetişti ve: "Kavmimle bir işim vardı! (İşimi görüp bitirdim)" dedi. Ben de: "Pekala!" dedim. Yolumuza devam edip Mekke'ye geldik. Ben emanet malı Ebu Süfyan (ra)'a teslim ettim." [Hadisin senedi zayıftır] Ebu Davud, Edeb 34, (4861)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency