20 Ağustos 2019 Salı / 19 Zi'l-Hicce 1440
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Haberler

Uluslararası Tefsir Tezleri Çalıştayı Sona Erdi

Kur’an ve Tefsir Akademisi’nin organize ettiği 22 Eylül'de İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin Altunizade yerleşkesinde başlayan Uluslararası Lisansüstü Tefsir Tezleri Çalıştayı, 24 Eylül Pazar günü sona erdi.

_1927192792017_


2017 yılı çalışma konusu olarak Kur’an araştırmaları alanında yapılan akademik tezleri gündemine alan Kur’an ve Tefsir Akademisi, tezlerin bilimsel kalite ve standartlarını tespit etmek, araştırmacıların elde ettiği verileri ve sonuçları değerlendirmek üzere 22-24 Eylül tarihleri arasında Uluslararası Lisansüstü Tefsir Tezleri Çalıştayı’nı düzenlemiş bulunmaktadır.


Düzenleme kurulunda Prof. Dr. Bilal GÖKKIR (İÜ), Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR (İÜ), Prof. Dr. Ömer KARA (AÜ), Doç. Dr. Muhammed ABAY (MÜ) ve İYV Genel Müdür Yardımcısı Osman ACUN’un yer aldığı çalıştaya Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Çalışkan, Ankara Üniversitesi'den  Yrd. Doç. Dr. Esra GÖZELER, Atatürk Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Reyhan KELEŞ, İstanbul Üniversitesi’nden Dr. İsmail TAŞ, ve Dr. Ziyad al-RAWASHDEH ve çeşitli üniversitelerin ilahiyat fakültelerinden yerli ve yabancı araştırmacılar katıldılar.


Çalıştay, Türkiye’deki lisansüstü eğitim sistemi, yönetmelikler, danışmanlık sistemleri, çeşitli anabilim dallarında Kur’an ve Tefsir ile ilgili yapılan tezler, hoca ve talebe gözüyle Türkiye’de tefsir tezi hazırlamanın avantajları ve sorunları, tezlerin tematik ve metodik dağılımı, tezlerin ideoloji ile ilişkisi, Batıda ve İslam dünyasında tefsir tezlerinin değerlendirilmesi gibi ana konular çerçevesinde 8 farklı oturumda gerçekleşti.


Öncellikle sistem tartışmalarının ele alındığı Çalıştayda, lisansüstü eğitim ve danışmanlık konularının muhasebesi; tezlerin çeşitli alanlardaki tematik ve metodik dağılımlarının da Doğu ve Batı ülkeleriyle mukayesesi yapıldı. Bu çalıştayda ilk defa hoca ve öğrenci gözüyle lisansüstü eğitimi ele alınarak özellikle yurt dışından gelmiş öğrencilerin Türkiye’de tefsir alanında tez hazırlarken çektikleri zorluklar birçok açıdan değerlendirmeye alındı. Çalıştayın önemli bir kısmını oluşturan tezlerin değerlendirilmesinde ise Türkiye’de tezlerin ilk ortaya çıkmasından bu yana geçirdiği tüm evreler çok farklı boyutları ile ele aldı. Bu çalıştayın bir diğer yeniliği ise Almanya, Fransa ve Ürdün üniversitelerinde yapılan Kur’an araştırmaları ve tefsir tezleri ele alınarak Türkiye ile olan benzerlik, farklılık ve etkileşimleri tartışma konusu edilmiş olmasıdır.▪ Günün Hadisi Şerifi
Resulullah (sav) bizi, evimizde ziyaret etti. Ve: "Esselamü aleyküm ve rahmetullah!" dedi. Babam, çok hafif bir sesle mukabelede bulundu. Babama: "Resulullah'a izin vermiyor musun?" dedim. O: "Bırak, bize çokça selam okusun!" dedi. Resulullah (sav) tekrar: "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" dedi. Sa'd yine hafif bir sesle mukabele etti. Sonra Resulullah (sav) tekrar: "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" dediler ve döndüler. Sa'd peşine düştü ve: "Ey Allah'ın Resulü, ben senin selamını işitiyordum. Ancak, bize daha fazla selam vermen için alçak sesle mukabele ediyorum" dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam onunla birlikte geri döndü. Ondan su isteyip gusletti. Sonra Sa'd, zaferan veya versle boyanmış bir havlu verdi, Aleyhissalatu vesselam onu sarındı. Sonra ellerini kaldırıp: "Allah'ım, Sa'd İbnu Ubade ailesine mağfiret ve rahmet buyur!"diye dua etti. Sonra yemek yedi. Geri dönmek isteyince Sa'd, bir merkeb yaklaştırdı. Üzerine kadife bir örtü yaymıştı. Resulullah (sav) merkebe bindi. Sa'd, bana: "Ey Kays, Resulullah'a refakat et!" dedi. Ben de refakat ettim. Yolda Aleyhissalatu vesselam bana: "Benimle sen de bin!" dedi, ben imtina edince: "Ya binersin, ya dönersin!" buyurdular. Ben de geri döndüm. Ebu Davud, Edeb 138, (5185)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency