18 Kasım 2019 Pazartesi / 21 Rebiü'l-Evvel 1441
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Haberler

Uluslararası Tefsir Tezleri Çalıştayı Sona Erdi

Kur’an ve Tefsir Akademisi’nin organize ettiği 22 Eylül'de İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin Altunizade yerleşkesinde başlayan Uluslararası Lisansüstü Tefsir Tezleri Çalıştayı, 24 Eylül Pazar günü sona erdi.

_1927192792017_


2017 yılı çalışma konusu olarak Kur’an araştırmaları alanında yapılan akademik tezleri gündemine alan Kur’an ve Tefsir Akademisi, tezlerin bilimsel kalite ve standartlarını tespit etmek, araştırmacıların elde ettiği verileri ve sonuçları değerlendirmek üzere 22-24 Eylül tarihleri arasında Uluslararası Lisansüstü Tefsir Tezleri Çalıştayı’nı düzenlemiş bulunmaktadır.


Düzenleme kurulunda Prof. Dr. Bilal GÖKKIR (İÜ), Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR (İÜ), Prof. Dr. Ömer KARA (AÜ), Doç. Dr. Muhammed ABAY (MÜ) ve İYV Genel Müdür Yardımcısı Osman ACUN’un yer aldığı çalıştaya Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Çalışkan, Ankara Üniversitesi'den  Yrd. Doç. Dr. Esra GÖZELER, Atatürk Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Reyhan KELEŞ, İstanbul Üniversitesi’nden Dr. İsmail TAŞ, ve Dr. Ziyad al-RAWASHDEH ve çeşitli üniversitelerin ilahiyat fakültelerinden yerli ve yabancı araştırmacılar katıldılar.


Çalıştay, Türkiye’deki lisansüstü eğitim sistemi, yönetmelikler, danışmanlık sistemleri, çeşitli anabilim dallarında Kur’an ve Tefsir ile ilgili yapılan tezler, hoca ve talebe gözüyle Türkiye’de tefsir tezi hazırlamanın avantajları ve sorunları, tezlerin tematik ve metodik dağılımı, tezlerin ideoloji ile ilişkisi, Batıda ve İslam dünyasında tefsir tezlerinin değerlendirilmesi gibi ana konular çerçevesinde 8 farklı oturumda gerçekleşti.


Öncellikle sistem tartışmalarının ele alındığı Çalıştayda, lisansüstü eğitim ve danışmanlık konularının muhasebesi; tezlerin çeşitli alanlardaki tematik ve metodik dağılımlarının da Doğu ve Batı ülkeleriyle mukayesesi yapıldı. Bu çalıştayda ilk defa hoca ve öğrenci gözüyle lisansüstü eğitimi ele alınarak özellikle yurt dışından gelmiş öğrencilerin Türkiye’de tefsir alanında tez hazırlarken çektikleri zorluklar birçok açıdan değerlendirmeye alındı. Çalıştayın önemli bir kısmını oluşturan tezlerin değerlendirilmesinde ise Türkiye’de tezlerin ilk ortaya çıkmasından bu yana geçirdiği tüm evreler çok farklı boyutları ile ele aldı. Bu çalıştayın bir diğer yeniliği ise Almanya, Fransa ve Ürdün üniversitelerinde yapılan Kur’an araştırmaları ve tefsir tezleri ele alınarak Türkiye ile olan benzerlik, farklılık ve etkileşimleri tartışma konusu edilmiş olmasıdır.▪ Günün Hadisi Şerifi
Resulullah (sav)'a bir kadın gelerek: "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Sana nefsimi bağışlamaya geldim." Aleyhissalatu vesselam kadına şöyle bir nazar edip sonra tepeden tırnağa gözden geçirdi, bir de sabit baktı ve sonunda (hiçbirşey söylemeden) başını yere eğdi. Kadın, Resulullah (sav)'ın hakkında hiç bir hükme varmadığını görünce oturdu. Derken bir adam doğrulup: "Ey Allah'ın Resulü! Sizin ona ihtiyacınız yoksa onu bana nikahlayın!"dedi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam): "Yanında (buna mehir olarak verecek) bir şeyler var mı?" diye sordu. Adam: "Vallahi yok ey Allah'ın Resulü!" deyince: "Ailene git, bir şeyler bulabilecek misin bir bak." dedi. Adam gitti ve az sonra geri geldi: "Hayır, vallahi ey Allah'ın Resulü hiç bir şey bulamadım!" dedi. Resulullah tekrar: "İyi bak, demirden bir yüzük de mi yok!" buyurdu. Adam tekrar gidip yine geri geldi ve: "Hayır! Vallahi ya Resulullah, demirden bir yüzük bile yok! Ancak işte şu izarım var, yarısı onun olsun" dedi. Sehl der ki: "Adamın ridası yoktu" Aleyhissalatu vesselam: "İzarın ne işe yarar? Onu sen giyecek olsan onun üzerinde birşey olmayacak, şayet o giyecek olsa senin üzerinde bir şey kalmayacak!" buyurdular. Bunun üzerine adam oturdu. Epey bir müddet oturduktan sonra, kalktı. Resulullah (sav) onun döndüğünü görünce, geri çağırılmasını söyledi. Adamı çağırdılar. "Kur'an'dan ne biliyorsun (hangi sureler ezberinde?)" diye sordu. Adam: "Şu şu sureleri biliyorum!" diye bildiklerini saydı. Yani sen bunları ezbere okuyor musun?" diye tekrar sordu. Adam: "Evet!" deyince, Resulullah (sav): "Haydi git, ben kadını sana temlik ettim" buyurdu. (Bir rivayette: "Kur'an'dan bildiklerinen öğretmen) mukabilinde onu sana nikahladım" buyurdu) Buhari, Nikah 6, 32, 35, 37, 40,44, 50, 51, Vekale 9, Fedailu'l-Kur'an 21, 22, Libas 49; Müslim, Nikah 76, (1425); Muvatta, Nikah 8, (2, 626); Ebu Davud, Nikah 31, (2111); Tirmizi, Nikah 22, (1114); Nesai, Nikah 62, (6,113)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency