10 Aralık 2023 Pazar / 28 Cemaziye'l-Evvel 1445
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Yönetim

Prof. Dr. Bilal GÖKKIR

 

 

 

Doktora:  
The University of Manchester 2002

Yüksek Lisans:
The University of Manchester 1996

Yüksek Lisans:
Marmara Üniversitesi 1993

Lisans:
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1990

_181436962013_
Tezleri:

Yüksek Lisans Tezi Türkiye’de Dinler Tarihi Sahasında Yapılan Çalışmalar Marmara Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Istanbul 1993

Yüksek Lisans Tezi “Some Modern Linguistic Approaches to the Bible and the Qur’an James Barr and Arthur Jeffery” The University of Manchester, Department of Middle Eastern Studies,Manc hester-İngiltere 1996 Dan: Prof. John F. Healey ve Dr. Norman Calder.

Doktora Tezi “Western Attitudes to the Origins of the Qur’an-Theological and Linguistic Approaches of Twentieth Century English-Speaking World from William Muir to William M. Watt” The University of Manchester, Department of Middle Eastern Studies,, Manchester-İngiltere 2002 Dan: Dr. Colin Imber ve Dr. Norman Calder.

 

Yayınları:

Meryem Suresi, Metin ve Yorum İncelemesi, Fecr Yayınevi, Ankara 2009.

Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü, (ed. vd.) Kur’an ve Tefsir Akademisi, Istanbul 2009.

Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar (ed. vd.) Kur’an ve Tefsir Akademisi, Istanbul 2010

Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları (ed. vd.) Kur’an ve Tefsir Akademisi, Istanbul 2011

“The Application of Western Comparative Religious and Linguistic Approaches to the Qur’an in Turkey”, Journal of Islam and Christian-Muslim Relations, Birmingham and Washington, 2003, v. 14/3, pp. 249-263.

“Aqida” The Qur’an: An Encyclopedia, ed. O. Leaman, p. 41-42, Routledge, London and New York, 2006.

“Origins, Organization and Influences on the Qur’an” The Qur’an: An Encyclopedia, ed. O. Leaman, p. 474-480, Routledge, London and New York, 2006.

“Zabur” The Qur’an: An Encyclopedia, ed. O. Leaman, p. 707, Routledge, London and New York, 2006.

“al-Firuzabadi” Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, ed. O. Leaman, p. 141-143, Thoemmes Continuum, London and New York, 2006.

“Ibn Faris” Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, (O. Leaman ile birlikte) ed. O. Leaman, p. 243-244, Thoemmes Continuum, London and New York, 2006.

“al-Sirafi” Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, ed. O. Leaman, p. 281-282, Thoemmes Continuum, London and New York, 2006.

“Form and Structure of Sura Maryam- A Study from Unity of Sura Perspective” Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, c. 16/1, s. 1-16.

“Tefsir Geleneğinde Zebih Kıssası-Taberî’den İbn Kesir’e Klasik Tefsir Kaynaklarına Dair Bir Oryantalist İddianın Değerlendirilmesi” EKEV Akademi Dergisi, 2006, c. 10/28, s. 163-178.

“Kur’andaki Ehl-i Kitap Öteki mi?: İslam Araştırmalarında Oryantalizmin Kavramsal Etkisi” İslam Araştırmaları Dergisi (İSAM) , 2005, c.14, s. 39-56.

“Kur’an ve Tefsir Eğitiminde Gelenek ve Batılılaşmanın İzleri Osmanli Medrese ve Darülfünunları” (S.Asri ile birlikte) Muhafazakar Düşünce Dergisi, 2005 c. 2/6, s. 121-140.

“Oryantalist Literatürde Kur’an’ın Kaynağı Tartışmalarının Kaynağı” Bilimname Dergisi, 2004, 2/5 s. 61-74.

“Son Dönem Siyasi Gelişmelerin Akademik Yansımaları, Oryantalizm ve Akademik Özgürlük: Daniel Pipes’ın ‘Campus Watch’ Sitesi ve Konuya Dair Bir Bibliografya Denemesi” İslamiyat Dergisi, 2003, 6/2, 87-102.

“Kur’an’da Yabancı Kelimeler Meselesine Oryantalist Bir Yaklaşım-Arthur Jeffery ve Eseri The Foreign Vocabulary of the Qur’an” Marife Dergisi Oryantalizm Özel Sayısı, 2002, 2/3, s.135-142.

“Batı İslam Araştırmalarında Hıristiyan Polemiği” Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı İslam Araştırmaları Sempozyumu, s. 391-397, Ankara 2003.

“Suha Taji-Farouki (ed.), Modern Muslim Intellectuals and the Qur’an, London: Oxford University Press, in association with the Institute of Ismaili Studies, 2004, xiii+342 pp.” Islam Araştırmaları Dergisi (Turkish Journal of Islamic Studies), c. 18, s.153-156 İstanbul 2007.


 

 

▪ Günün Hadisi Şerifi
Sa'd İbnu Ebi Vakkas (ra)'a öğretilmiş (muallem) bir köpek avı öldürecek olursa, yenilip yenmiyeceği sorulmuştu: "Ye!" dedi, ondan sadece bir parça da kalmış olsa." Muvatta, Sayd 7, (2,493)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency