16 Nisan 2024 Salı / 7 Şevval 1445
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Yönetim

Prof. Dr. Necmettin Gökkır

Doç. Dr.
İstanbul Üniversitesi 2010

Yard. Doç. Dr
İstanbul Üniversitesi  2006-2010

Doktora:  
The University of Manchester/Ingiltere 2010

Araş. Gör.
İstanbul Üniversitesi 1996-2006                     

 _04311962013_

TEZLER:

•            The Application of Modern Critical Theories to the Study of the Qur’an - With a Particular Focus on Qur’anic Studies in Turkey between 1980-2002 (Doktora Tezi) Manchester University, Department of Middle Eastern Studies, 2004. Danışman: Dr. Andreas Christman

•            Kur’an ’ı Kerimin İlahi Kitaplara Bakışı, (Yuksek Lisans Tezi) İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 1999. Danışman: Prof. Dr. Süleyman Ateş

ÇALIŞMA ALANLARI

Kur’an’a Yaklaşımlar, Diaspora Hermeneutiği, Osmanlı ve Türkiyede Kur’an ve Tefsir Çalışmaları

YAYINLARI

ULUSLAR ARASI YAYIN VE ETKİNLİKLER

1.            Uluslararası Kitap yazarlığı

•            Reading the Qur’an in Diaspora: Change and Stability in European Society, İstanbul 2009 (ISBN: 978-605-60651-0-1)

2.            SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler 

•            "Muslim Community/Ummah in Changing Society: Re-Contextualization of the Qur.an in Political Context" Hemispheres Studies on Cultures and Societies 2009/ 24 s. 29-40

•            “Discussions on the Language of Prayer in Turkey: A Modem Version of the Classical Debate” Turkish Studies 2007/8 s. 121-136. (Hidayet Aydar ile beraber)

3.            Uluslararası dergilerde yayınlanan yabancı dilde makaleler

•            Dialectic Relationship Between The Qur’an and Society In Islamic Hermeneutical Traditions" Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20, 2008, S. 1¬24

•            "Political Language of Tafsir: Redefining of Ummah, A Religio-Communal Concept of The Quran: Past and Present" İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15, 2007, s. 245-272

•            "European Muslims and The Quran- Interpretation And Integration In Diaspora"

Milel ve Nihal, 5-3, 2008, S. 189-237

•            “Turning Face Towards the West: The Transformation of Qur’anic Studies in Turkey” İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13, 2006, s. 89-105.

•            “Western Impact on Contemporary Qur’anic Studies: The Application of Literary Criticism” Usûl, 3, 2005/1, s. 67-90

•            “Critical Interpretation of Religious Texts in the West and the Reflection on the Study of the Qur’an”, Milel ve Nihal, 2/2 (2005) s. 19-64

4.            Yabancı dilde Ansiklopedi Maddeleri

•            “Women, Gender and Ablution and Purification, Prayer Fasting and Piety: Turkey” EWIC-Encyclopaedia of Women of Islamic Culture, (Brill 2007) v. 6 (Hidayet Aydarla birlikte)

•            “Hadid” The Qur’an: an Encyclopaedia, Editör: Oliver Leaman (London & New York: Routledge 2006) s. 229.

•            “Qasas” The Qur’an: an Encyclopaedia, Editör: Oliver Leaman (London & New York: Routledge 2006) s. 519.

•            “Rahman, Fazlur (1919-88)” The Biographical Encyclopaedia of Islamic Philosophy, Editör: Oliver Leaman (Thoemmes, 2006) s.195-99

5.            Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan konferans, panel konuşmaları

•            “Re-Contextualisation of Muslim Community (Ummah) in Past and Present” WOCMES Barcelona 2010 World Congress for Middle Eastern Studies Barcelona 19-24 Temmuz 2010

•            "Political Language of Islam: Redefining of "Society" in Islamic History" Change and Stability. State, Religion and Politics in the Modern Middle East and North Africa, Krakow/Polanya (28-30 Mayıs 2009)

•            "The Legacy of Toshihiko Izutsu in Turkey: Application of Semantics in Contemporary Turkey" International Conference on Contemporary Scholarship on Islam Japanese Contribution to Islamic Studies: The Legacy of Toshihiko Izutsu, International Islamic University Malasia (5-7 August 2008)

•            “Reconstruction of Traditional Islamic Hermeneutics For the Needs of Contemporary Society: A Revivalist Attitude Toward Maqasid in the Case of Yasar Nuri Ozturk”,

Islamic Jurisprudence and The Challenges of The 23st Century : Maqasid al-Sharia’h and Its Realization in Contemporary Societies, International Islamic University,

Kuala Lumpur/Malasysia, (08 - 10 Agustos 2006)

•            “A Contemporary Political Interpretation of the Qur’an: Interfaith Dialogue” Brismes, Birmingham/England (22-24 Temmuz 2006)

•            “Paradigm Changes of Qur’anic Studies in Turkey” Brismes, Durham/England, (12¬16 Eylül 2005)

•            “Does Islamic Modernism Really Give Rights to Women? The Limits of Women’s Liberation in the Islamic Modernization Project in the Turkish Context” Brismes, London/England (6- Temmuz, 2004)

•            “The Accommodation of the Western Literary Criticism in the Qur’anic Text in Turkish Scholarship” in Intersections: Interpretative Approaches in a Multi-vocal World, The University of Manchester /England (18-19 Haziran 2003)

ULUSAL YAYIN VE ETKİNLİKLER

1.            Kitap yazarlığı

•            Sosyo-Kültürel Bağlamda Kur’an Lafızları, İstanbul 2009 (ISBN: 978-605-60651-1¬8)

2.            Kitap bölüm yazarlığı

•            "Kur’an Dilinde Ehl-i Kitab Kültürünün İzleri: Sosyo-Linguistik Bir Yaklaşım"

Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar, İstanbul 2010 s. 93-121

•            "Tefsir Usulünde "Lafız-Mana" İlişkisinin Tespiti Ve Bağlam Bilgisinin Önemi"

Tarih ve Günümüzde Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü, İstanbul 2009 s. 333-344

3.            Yurt içi hakemli dergilerdeki yayınlar

•            "Hz. Muhammedin Ümmi Olması Kuran-ı Kerimin Peyderpey Nazil Olmasının Hikmetlerinden Biri Midir?” İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17, 2008

S.            197-222

•            "Kur'ân Araştırmalarında Kullanılan Yeni Metot ve Teoriler", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12, 2005, s. 75-103.

•            "Izutsu sonrası Kur'an Araştırmalarında Kullanılan Yapısal Semantiği Kavramlaştırma Problemi" (Conceptualisation Problem of Structural Semantics used in Qur'anic Studies after Izutsu) İslami Araştırmalar Toshihiko Izutsu 1914-1993 Özel Sayısı, 18, 2005/1 s. 76-81.

•            “Kur’an-ı Kerim Açışından İlahi Kitapların Tahrifi Meselesi” İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 2000, s. 221-256.

•            “Kur’an-ı Kerim’de Farklı Kültürlere ait Kavramlar” İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1, 1999, s. 210-225.

3.            Ulusal bilimsel toplantılarda (kongre, sempozyum, kolokyum, vb.) sözlü sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış konferans, panel konuşması

•            "Çağdaş Tefsir tipolojilerinde Okuyucu Bağlamı" Dini ve felsefi metinler yirmibirinci yüzyılda yeniden okuma, anlama ve algılama = Religious and philosophical texts: re- reading, understanding and comprehending them in the 21st century. editör Bayram Ali Çetinkaya. İstanbul 2012 s. 613-622

•            "Mekke Toplumunun Sosyo-Kültürel Yapısını Kuran Lafızlarında Okuma Veya Lafızları Anlamada Sosyo-Kültürel Bağlam" 8. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması Sempozyum Kur ’an’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, editör Mevlüt Güngör. İstanbul: 2011 s. 385-408

4.            Seminerler

•            “Tefsir İlminde Yeni Eğilimler” İLEM, Istanbul Mart 2013

•            “Tefsir’de Paradigma Değişimi” Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Bursa- 2012

•            “Dynamic Relation between Text and Society in Islamic Hermeneutical Traditions”

Literary and Historical approaches to the Qur ’an and the Bible, The German Orient Institute, İstanbul 2007

•            “Accommodating Global Values in Islam: Rethinking the Qur’an in Western Society” IIIS- Institute for International Integration Studies, Trinity College, Dublin, Ireland 2007

•            “Postmodern Approaches to the Qur’an” The University Manchester- England/UK 2003

5.            Çeviriler

•            Andreas Christmann, “Biçim Sabit Kalır, Fakat Muhteva Hareketlidir: Muhammed Şahrur’un el-Kitab ve’l-Kur’an” adlı Eserinde Kur’an ve Tefsirler”) İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16, 2007, s. 301-330

6.            Kitap Eleştirileri ve Tanıtımı

•            “Suha Taji Farouki: Modern Muslim Intellectuals and the Qur ’an (Oxford University Press, 2004.” İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006/14, s. 283-285.

7.            Editörlükler

•            Osmanlı Toplumunda Kur ’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları I, Ankara 2010 (Bilal Gökkır, Necdet Yılmaz, Ömer Kara, Muhammed Abay ve Mustafa Karagöz ile birlikte)

•            Tarihten Günümüze Kur’an ’a Yaklaşımlar, Ankara 2010 (Bilal Gökkır, Necdet Yılmaz, Ömer Kara, Muhammed Abay ve Mustafa Karagöz ile birlikte)

•            Tarihte ve Günümüzde Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü, Ankara 2009 (Bilal Gökkır, Necdet Yılmaz, Ömer Kara ve Muhammed Abay ile birlikte)

•            Din ve Dünya Barışı İstanbul 2009 (Recep Alpyağıl ile birlikte)

8.            Bilimsel araştırmalar için alınan uluslar arası burslar, destekler, ulusal ve uluslar arası

ödüller

•            2219 Yurtdışı Doktora sonrası Araştırma Bursu, Tübitak, 2010-2011

•            UDP- Uluslararası Destek Projesi- İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Numarası: UDP-3630 (2010)

•            UDP- Uluslararası Destek Projesi- İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Numarası: UDP-2392

•            BYPE- Bilimsel Yayınları Destek Projesi- İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Numarası: BYPE-11-1/071206

•            UDP- Uluslararası Destek Projesi- İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Numarası: UDP-763/23052006 (2006)

•            Post-Doc Fellow scholarship, IIIS (Institute for International Integration Studies) Trinity College of Dublin 2007- (8 ay)

•            2000-2003 Overseas Research Scholarship (ORS) Award, England Universities (3 yıl)

•            2000-2004 Yurt Dışı Doktora Eğitim bursu, YÖK (4 yıl)

YÜRÜTTÜĞÜ ARAŞTIRMA PROJELERİ

•            Necmettin Gökkır, “Diaspora Hermeneutiği: Avrupada Müslüman Azınlığın Kuran Anlayışı ve Yorumu” İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Numarası: Normal: 24561

•            Necmettin Gökkır, “Osmanlıda Sansürlenen Tefsir Eserleri” İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Numarası: BYP-7989

•            Necmettin Gökkır, “Ethics in Globalisation” IIIS-Trinity College of Dublin, Proje No: IIIS HEA PRTLI 6AA G03006

•            Necmettin Gökkır, (Diğer elemanlar: Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç - Doç. Dr. Aydar, Hidayet- Yard. Doç. Dr. Ahmet Hamdi Furat - Araş. Gör. Ayşe Zişan Furat),

“Dream in Turkish - Islamic Culture” (Türk İslam Kültüründe Rüya), TÜBİTAK, Proje sayısı: 106K227.

EĞİTİM ve İDARİ GÖREVLERİ

Erasmus-LLP Koordinatörlüğü

•            Fakülte Koordinatörü (2009-2013)

•            Bölüm Koordinatörü (2005-2013)

Danışmanlık

•            Diploma Çalışması (Fakülte Bitirme Tezi): Büşra Erdeğer, Tuba Yıldız, Bahar Canser, Habibe Çelik, Hatice Celeb, Leyla Azık, Mevlüde Aydemir, Serkan Özaydın, Reşid Akpolat.

•            Yüksek Lisans Tezi: Emine Armağan, Mahmut Ayyıldız, Ahmet Şekercioğlu

•            Doktora Tezi: M. Akif Alpaydın, Saim İncel

Dergi Editör Heyeti

•            Usul İlmi Araştırmalar Dergisi- İstanbul 2013

Dergi Danışma Kurulu Üyeliği

•            İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul, 2010

•            Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bingöl , 2013

Hakem

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Journal of Medical Ethics, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İnsan ve Toplum

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri (2012-2013)

•            Lisans Düzeyinde Girdiği Dersler

1.            Tefsir Tarihi ve Usulü (1. yarıyıl)

2.            Qur’anic Commentary I (İngilizce İlahiyat 3. yarıyıl)

3.            Qur’anic Commentary II . (İngilizce İlahiyat 5. yarıyıl)

•            Yüksek Lisans Düzeyinde Girdiği Dersler:

1.            Kur’an Tarihi I-II (1. ve 2. Yarıyıl)

2.            Kur’ an ve Anlambilim (1. Y arıyıl)

3.            Tefsir Usulünün Temel Kaynakları (1. Yarıyıl)

4.            Tefsir İlminin Temel Kaynakları (2. Yarıyıl)

•            Doktora Düzeyinde Girdiği Dersler:

1.            Günümüz İslam Dünyasında Kur’an’a Yaklaşımlar I-II (1. ve 2. Yarıyıl)

2.            Günümüz İslam Düşünürleri ve Kur’an (1. Yarıyıl)

3.            Ulumu’l-Kur’an Okumaları I-II (1. ve 2. Yarıyıl)

4.            Avrupada Müslüman Azınlığın Kur’an’a Yaklaşımı(2. Yarıyıl)

BILIMSEL PROGRAMLARDA GÖREVLER

Seminer Düzenleme:

•            Kur’an Yılı- İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi- 2010

Düzenleme Kurul Üyesi:

Uluslararası Sempozyum-

•            Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Bir Arada Yaşaması: İstanbul Tecrübesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi -Turkey 2010

•            Din ve Çevre Etiği, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi-Turkey 2008

•            Din ve Dünya Barışı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi -Turkey 2007 Kolokyum-

•            “Tanzimattan Meşrutiyete Osmanlı Modernleşmesinde Kur’an ve Tefsir Çalışmaları”, Kur’an ve Tefsir Akademisi, İlim Yayma Vakfı- İstanbul 2012

•            Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları II, Kur’an ve Tefsir Akademisi, İlim Yayma Vakfı- İstanbul 2011

•            Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları I, Kur’an ve Tefsir Akademisi, İlim Yayma Vakfı- İstanbul 2010

•            Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar, Kur ’an ve Tefsir Akademisi, İlim Yayma Vakfı- İstanbul 2009

•            Tarihte ve Günümüzde Kur’an İlimleri ve Tefsir Çalışmaları, Kur ’an ve Tefsir Akademisi, İlim Yayma Vakfı- İstanbul 2008

Sergi-

•            “Tarihten Günümüze Mushaf-ı Şerif’, al-Mushaf al-Sharif abra al-Tarikh, (Kasım 2012) Ürdün Üniversitesi

•            “Ayetler”, Kur’an Yılı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (Mart 2010) İstanbul

BILIM HEYET ÜYELIĞI:

Çalıştay-

•            Kur’an ve İndiği Tarih Çalıştayları II, (6-7 Mart 2013), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

•            Kur’an ve İndiği Tarih Çalıştayları I, (28 Ekim 2012), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

AKADEMIK KURULUŞLARA ÜYELIK

•            Kur’an ve Tefsir Akademisi, İlim Yayma Vakfı- 2008-2013

•            Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği, Bingöl 2013

▪ Günün Hadisi Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "İsa aleyhisselam hırsızlık yapan bir adam görmüştü: "Hırsızlık mı yaptın?" dedi. Adam: "Asla! Kendisinden başka ilah olmayan Zat'a yemin olsun" diye cevap verince Hz. İsa: "Allah'a inandım, gözlerimi tekzib ettim!" dedi." Buhari, Enbiya 48; Müslim, Fezail 149, (2368); Nesai, Kudat 36, (8, 249)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency