13 Temmuz 2020 Pazartesi / 22 Zi'l-ka'de 1441
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Yayınlar

Kur'an ve Tefsir Akademisi Araştırmaları Sayı 2

Tarihten Günümüze Kur'an'a Yaklaşımlar

......

Künye
İçindekiler


Giriş

Varlık ve Bilgi Cihetinden Kur'an
Tahsin GÖRGÜN

Kur'an'da Anlam Zenginliği
M. Halil ÇİÇEK

Kur'an'da Ritmik Yapı
Ahmet YÜKSEL

Kur’ân-ı Kerîm'in Anlaşılmasında Belâgatin Rolü: 'Tevriye Sanatı Örneği'
Ali BULUT

Kur'an Dilinde Ehl-i Kitab Kültürünün İzleri: Sosyo-Linguistik Bir Yaklaşım
Necmettin GÖKKIR

Müfessirin Kur'an'ı Tefsirinde Etkili Unsurlar ve Müfessirin Yönteminin Tespiti
Süleyman KARACELİL


Tefsiri Oluşturan Sorular ve Tefsir Formlarının Oluşum Süreci
İbrahim GÖRENER

Nüzûl Sırasına Göre Âyet Âyet Kur'an'ın Yorumu
Ömer DUMLU – Rıza SAVAŞ

Bir Anlama Sorunu Olarak Kur'an Yorumlarında Rasyonalizasyon
Celal KIRCA

Kültür ve Ortak Zihniyetin Yoruma Etkisi Açısından Rivâyet ve Dirâyet Tefsirleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Talip ÖZDEŞ

Geçmişin Kozmos'undan Kaotik Çağdaşlığa: Tefsir Bağlamında Bir Çözümleme Denemesi
Mehmet ÇİÇEK

Şiî-İmâmî Tefsir Kültürünün Genel Karakteristikleri
Mustafa ÖZTÜRK

Zeydiyye'nin Tefsir Anlayışı
Mehmet ÜNAL

İctimaî Tefsirden Sosyolojik Tefsire
-Kavram ve İçerik Analizi Işığında Bir Değerlendirme-
Mustafa KARAGÖZ

İbn Haldûn'da Kur'an'ı 'Sosyolojik' Okuma
Ejder OKUMUŞ

Kur'an'a Bilimsel Yaklaşımın Değerlendirilmesi
Veysel GÜLLÜCE


Kur'an'ın Bilimsel Veriler Işığında Yorumlanmasına Eleştirel Bir Yaklaşım
Şehmus DEMİR

Kur'an'a Sol'dan Yaklaşım
Mustafa TEKİN

Günümüz Tefsir Çalışmalarında Yeni bir Yöntem: Konulu Tefsir Metodu
Şahin GÜVEN

Konulu Tefsir: Hedef, İmkân ve Sınırları
Bilal GÖKKIR

Tefsir ve Te'vilin Temel İlkeleri Açısından
Secavendî'nin Mânaya Tesir Eden Önemli Üç Hatası
M. Zeki DUMAN

Eski Anadolu Türkçesi Döneminde (XIII-XV. Yüzyıl) Yapılmış Kur'an Tercümeleri
Mustafa ÖZKAN

Çağdaşçı 'Kur'an'da Kadın' Yorumunun Eleştirisi
Mehmet PAÇACI

Kur'an Perspektifinden Yaratılış İtibariyle Kadına Bakış
Hatice K. ARPAGUŞ

Tefsir Akademisinin Türkiye Serüveni
Ömer KARA
▪ Günün Hadisi Şerifi
Abdullah İbnu Amr el-Huzai, babası (ra)'ndan naklediyor: "Resulullah (sa), Fetih'ten sonra beni çağırdı ve benimle, Mekke'ye Ebu Süfyan'a, Kureyşliler arasında dağıtması için, biraz mal göndermek istedi. Bana: "Kendine bir arkadaş ara!" buyurdu. Derken bana Amr İbnu Umeyye ed-Damri geldi ve: "Duydum ki, sen Mekke'ye gidecekmişsin ve yanına bir arkadaş arıyormuşsun!" dedi. "Evet!" dedim. "Ben sana arkadaşım!" dedi. Ben hemen Resulullah (sa)'a gelip: "Kendime bir arkadaş buldum!" dedim. "Kim?" buyurdular. "Amr ibnu Ümeyye'dir!" dedim. "O, kaVminin yöresine gelince ona karşı müteyakkız ol! Çünkü evvel adam şöyle demiş: "Bekri arkadaşına güvenme!" buyurdular! Derken yola çıktık. Ebva'ya kadar geldik. Amr: "Benim, kavmimle bir işim var. Beni burada biraz beklemeNİ arzu ediyorum!" dedi. Ben de: "işin rastgelsin!" dedim. Ayrılınca, Resulullah (sa)'ın sözünü hatırlayıp devemi hızlandırdım. (Ebva'dan) çıkıp deveyi hızlı yürümeye zorladım. Ezafir'e gelince, Amr'ın bir grup adamla karşımdan geldiğini gördüm. Devemi daha da hızlandırdım ve onu geçtim. Kendine hedef olmaktan kurtulduğumu anlamıştı, yanındakiler geri döndü. Amr (tek başına) bana yetişti ve: "Kavmimle bir işim vardı! (İşimi görüp bitirdim)" dedi. Ben de: "Pekala!" dedim. Yolumuza devam edip Mekke'ye geldik. Ben emanet malı Ebu Süfyan (ra)'a teslim ettim." [Hadisin senedi zayıftır] Ebu Davud, Edeb 34, (4861)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency