23 Şubat 2024 Cuma / 12 Şaban 1445
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Haberler

Kur’an Araştırmalarında Akademik Tezler Sempozyumu Yapıldı

Kur’an ve Tefsir Akademisi’nin Düzenlediği “Kur’an Araştırmalarında Akademik Tezler -Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi- konulu Uluslararası Sempozyum Sona Erdi.

_10532911122017_


Kur’an ve Tefsir Akademisi’nin Düzenlediği “Kur’an Araştırmalarında Akademik Tezler -Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi- konulu Uluslararası Sempozyum Sona Erdi.


 İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi’nin Marmara İlahiyat Fakültesinde 24-26 Kasım 2017 tarihleri arasında tertip ettiği “Kur’an Araştırmalarında Akademik Tezler -Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi- konulu Uluslararası Sempozyum Değerlendirme Oturumunun ardından hitama erdi.

2017 yılında Lisansüstü Tefsir tezlerini gündem konusu edinen Kur’an ve Tefsir Akademisi, öğretim üyeleri ve genç akademisyenlerle uzun soluklu bir çalışma başlattı. 2017 yılının başlangıcı itibariyle tefsir tezleri üzerine çeşitli araştırmalar başlatan Kur’an ve Tefsir Akademisi, elde edilen verilerin paylaşımı ve değerlendirmesini yapmak üzere ilk olarak 21-23 Nisan tarihlerinde, ardından da 22-24 Eylül tarihlerinde farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenlerle birlikte çalıştaylar düzenledi.

Yoğun araştırma mesailerinden sonra gerçekleştirilen çalıştaylarda Türkiye’deki lisansüstü tefsir tezlerine dair bilimsel verilerin olgunlaştırılmasını ve bulguların rapor haline getirilmesini sağlayan Kur’an ve Tefsir Akademisi, Kur’an araştırmalarında ideal seviyeyi yakalamak amacıyla konuyu uluslararası bir platforma taşıdı. Bu çerçevede tertip edilen çalıştaylar, “Kur’an Araştırmalarında Akademik Tezler” konulu uluslararası sempozyum ile Batı ve İslam dünyası mukayese edilerek taçlandırılmış ve sonuçlandırılmış oldu.

Kuran_Ara__351;t__305;rmalar__305;nda_Akademik_Tezler_Sempozyumu_118526122017_


Üsküdar, Beykoz Belediyeleri başta olmak üzere çeşitli kurum ve kişilerin katkıları ile Marmara İlahiyat Fakültesi’nde 24-26 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen sempozyum, Türkiye’den 25 farklı üniversiteden katılan bilim insanlarının yanı sıra 16 farklı ülkeden olmak üzere toplam 93 akademisyenin katılımı ile eş zamanlı üç ayrı salonda 19 farklı oturumda gerçekleştirildi.

Sempozyum, 24 Kasım Cuma günü Cuma namazının akabinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Emin Çimen’in Kur’an tilaveti ile başladı.  Türkçe, İngilizce ve Arapça simultane tercümenin yapıldığı program, Kur’an ve Tefsir Akademisi Başkanı Prof. Dr. Bilal Gökkır, İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse ve yurtdışından gelen misafirler adına Hindistan Kerala İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Ahmed’in konuşmalarıyla renkli bir açılışa sahne oldu.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Albayrak’ın “İslam Araştırmalarında Bilimsellik Sorunu” konulu açılış konferansının ardından programda Prof. Dr. Ali Bardakoğlu başkanlığında önemli bir panele yer verildi. Söz konusu panelde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu “Bilginin Bütünlüğü: İlim Tahsiline Giriş” konusunu ele alırken Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin Demirci “Tefsir Tezlerinin Kalite ve Bilimsellik Değeri: Sorunlar ve Önerilerim” adlı tebliğini sundu. Panelin son konuşmacısı olarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise “Tefsir Tezlerinde Gelenek Oluşturamama Sorunu” isimli tebliğiyle önemli tespit ve değerlendirmelerde bulundu.

25 Kasım 2017 Cumartesi günü itibariyle 3 farklı salonda gerçekleştirilen oturumlarda Kur’an araştırmalarında akademik tezler bütün yönleriyle ve uluslararası ölçekte tartışıldı. Evvela Türkiye’deki lisansüstü tefsir tezleriyle ilgili olarak akademik sistem, lisansüstü eğitim, danışmanlık hizmetleri ve hazırlanan/hazırlanmakta olan tefsir tezleri masaya yatırıldı. Bu çerçevede Kur’an ve Tefsir araştırmaları ile ilgili olarak yönetmelikler, danışmanlık uygulama ve hizmetleri, tez raporları, tez yazım kılavuzları, tezlerin süreleri, jüri tayini, tez savunmaları, akademik yükseltilme kriterleri gibi hukuki ve anayasal temeli oluşturan sistemin; lisansüstü dersler, yabancı öğrencilerin karşılaştığı sorunlar, tez seçimi, tezlerde tekrar ve intihal sorunu, tezlerin sürdürülebilirliği,  danışmanın ilgi alanı, akademik özgürlük, siyaset, ideoloji ve söylemlerin tezlere olan etkisi gibi lisansüstü eğitim meseleleri çok sayıda tebliğle tartışmaya açıldı.

Diğer taraftan sempozyumda tezlerin ilk ortaya çıkmasından günümüze kadar geçirdiği evrelerin farklı boyutları ile değerlendirilmesi, mevcut tezlerin muhteva ve yöntem açısından tasnif edilmesi, interdisipliner yaklaşımlarla üretilen tezlerin incelenmesi, diğer ülkelerde ve üniversitelerde farklı perspektiflerle hazırlanan tezlerin Türkiye ile mukayese edilip niteliklerinin tespit edilmesi, feminizm, oryantalizm gibi ideoloji ve perspektiflerin tezlere olan etkisi ve benzeri konuların değerlendirilmesi sağlandı.

Bu cümleden olarak sempozyumda Almanya, Fransa, İngiltere, İsrail gibi Batı; Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Fas, Mısır, Irak, Ürdün, Katar, Cezayir, Malezya, Endonezya ve İran gibi İslam ülkelerinde yapılan akademik çalışmalar tartışmaya açıldı. Kur’an ve Tefsir araştırmalarının resmine uluslararası bir perspektiften bakılmasına olanak sağlayan sempozyumda, Doğu ve Batı ülkelerinde hazırlanan akademik tezlerin Türkiye üniversitelerinde yapılan tefsir tezleri ile olan benzerlik, farklılık ve etkileşimlerinin görülmesine imkân tanındı.

Tez hazırlama hususunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine dair tespit ve değerlendirmelerde bulunulan Değerlendirme Oturumu’nda Kur'an ve Tefsir araştırmalarında uluslararası düzeyde yapılan tezlerin kalite ve bilimsel değerlerini dikkate alarak Türkiye’deki ilahiyat alanının geleceğine dair bilim politikaları üretilmesi gerektiği, tezlere ulaşım konusunda uluslararası ortak platformlar için ciddi bir altyapıya ihtiyaç olduğu, akademik çalışmaların geçmişe dönük tespit ve muhasebesine, geleceğe yönelik de yeni hedefler belirlenmesine fırsat tanıyan bilimsel toplantıların sayısının artırılması gerektiğine vurgu yapıldı.Sempozyum Fotoğraf Galerisi▪ Günün Hadisi Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: Kim emanetle yemin ederse bizden değildir!" Ebu Davud, Eyman 6, (3253)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency