13 Temmuz 2020 Pazartesi / 22 Zi'l-ka'de 1441
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Haberler

Türkiye’de ve Dünyada Kur’an Araştırmalarıyla İlgili Akademik Tezler Tartışmaya Açılıyor

Kur’an Araştırmalarında Akademik Tefsir Tezleri-Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi Sempozyumu

_1249724112017_


Türkiye’nin ilahiyat alanındaki akademik birikimi masaya yatırılıyor. İlim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi’nin düzenlediği “Kur’an Araştırmalarında Akademik Tefsir Tezleri-Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi” konulu Sempozyumu 24-26 Kasım tarihlerinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde icra edilecek.


Almanya, Fransa, İngiltere, Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Fas, Mısır, Irak, Ürdün, Katar, Cezayir, Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye olmak üzere 16 Batı ve İslam ülkesinden toplam 93 akademisyenin katılımıyla gerçekleşecek olan sempozyumda Kur'an araştırmalarının bilim dünyasına sağladığı katkılar tartışılacak.


Türkiye’den çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin iştirak edeceği programda Kur'an araştırmalarında yapılan tezlerin kalite ve bilimsel değerleri ele alınarak ilahiyat alanının geleceğine dair bilim politikaları üzerinde durulacak.


2008 yılından itibaren Kur’an ilimleri ve tefsir usulü, Osmanlı’da Kur’an ve tefsir kültürü ile Kur’an ve Mushaf tarihi üzerine çeşitli toplantılar ve çalıştaylar düzenleyen İlim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi, bu yıl Kur'an araştırmalarında Tefsir Tezleri konusunu gündemine aldı. Sempozyum öncesinde gerçekleştirdiği iki çalıştayla meseleye dair verileri toplayıp değerledirmeler yapan Kur'an ve Tefsir Akademisi proje ekibi, bu süreçte elde ettiği bulguları gerek Batı ve gerekse İslam dünyasından gelen bilimadamları ile ortak bir zeminde paylaşacak.


Diğer taraftan sempozyumda üniversitelere giriş imtihanı, doçentlik imtihanı gibi çeşitli sorunlara yeni çözümler üretmeye çalışan Yüksek Öğretim Kurumu’nun, bilhassa tez hazırlama hususunda yaptığı yönetmelik değişimlerinin, Türkiye'deki bilimsel araştırmalar ve tezlerin kalitesine muhtemel (olumlu-olumsuz) etkileri üzerinde durulacak.


Bununla birlikte Kur'an araştırmalarının konu dağılımı, tezlerde tekrar ve intihallerin giderilmesi için alınabilecek önlemler, akademik özgürlük, yabancı öğrencilerin tez hazırlamada karşılaştıkları sorunlar ve doktora tezlerinin sürdürülebilirliği gibi temel konular tartışılacak. Ayrıca Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans salonunda üç gün devam edecek olan sempozyumda Kur'an ve Tefsir Akademisi’nin “Tarihten Günümüze Mushaf-ı Şerif Sergisi” katılımcıların müşahadesine sunulacak.


Kur'an ve Tefsir Akademisi sempozyum düzenleme heyeti, Türkiye'nin bir an önce Kur'an ve Tefsir Araştırmaları politikasını oluşturup geliştirmesi gerektiğini dile getirerek bu tür çalıştay ve sempozyumlarla konuyu açığa çıkarmayı planlıyor.


Program kitapçığını buradan indirebilirsiniz▪ Günün Hadisi Şerifi
Abdullah İbnu Amr el-Huzai, babası (ra)'ndan naklediyor: "Resulullah (sa), Fetih'ten sonra beni çağırdı ve benimle, Mekke'ye Ebu Süfyan'a, Kureyşliler arasında dağıtması için, biraz mal göndermek istedi. Bana: "Kendine bir arkadaş ara!" buyurdu. Derken bana Amr İbnu Umeyye ed-Damri geldi ve: "Duydum ki, sen Mekke'ye gidecekmişsin ve yanına bir arkadaş arıyormuşsun!" dedi. "Evet!" dedim. "Ben sana arkadaşım!" dedi. Ben hemen Resulullah (sa)'a gelip: "Kendime bir arkadaş buldum!" dedim. "Kim?" buyurdular. "Amr ibnu Ümeyye'dir!" dedim. "O, kaVminin yöresine gelince ona karşı müteyakkız ol! Çünkü evvel adam şöyle demiş: "Bekri arkadaşına güvenme!" buyurdular! Derken yola çıktık. Ebva'ya kadar geldik. Amr: "Benim, kavmimle bir işim var. Beni burada biraz beklemeNİ arzu ediyorum!" dedi. Ben de: "işin rastgelsin!" dedim. Ayrılınca, Resulullah (sa)'ın sözünü hatırlayıp devemi hızlandırdım. (Ebva'dan) çıkıp deveyi hızlı yürümeye zorladım. Ezafir'e gelince, Amr'ın bir grup adamla karşımdan geldiğini gördüm. Devemi daha da hızlandırdım ve onu geçtim. Kendine hedef olmaktan kurtulduğumu anlamıştı, yanındakiler geri döndü. Amr (tek başına) bana yetişti ve: "Kavmimle bir işim vardı! (İşimi görüp bitirdim)" dedi. Ben de: "Pekala!" dedim. Yolumuza devam edip Mekke'ye geldik. Ben emanet malı Ebu Süfyan (ra)'a teslim ettim." [Hadisin senedi zayıftır] Ebu Davud, Edeb 34, (4861)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency