18 Kasım 2019 Pazartesi / 21 Rebiü'l-Evvel 1441
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Haberler

Türkiye’de ve Dünyada Kur’an Araştırmalarıyla İlgili Akademik Tezler Tartışmaya Açılıyor

Kur’an Araştırmalarında Akademik Tefsir Tezleri-Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi Sempozyumu

_1249724112017_


Türkiye’nin ilahiyat alanındaki akademik birikimi masaya yatırılıyor. İlim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi’nin düzenlediği “Kur’an Araştırmalarında Akademik Tefsir Tezleri-Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi” konulu Sempozyumu 24-26 Kasım tarihlerinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde icra edilecek.


Almanya, Fransa, İngiltere, Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Fas, Mısır, Irak, Ürdün, Katar, Cezayir, Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye olmak üzere 16 Batı ve İslam ülkesinden toplam 93 akademisyenin katılımıyla gerçekleşecek olan sempozyumda Kur'an araştırmalarının bilim dünyasına sağladığı katkılar tartışılacak.


Türkiye’den çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin iştirak edeceği programda Kur'an araştırmalarında yapılan tezlerin kalite ve bilimsel değerleri ele alınarak ilahiyat alanının geleceğine dair bilim politikaları üzerinde durulacak.


2008 yılından itibaren Kur’an ilimleri ve tefsir usulü, Osmanlı’da Kur’an ve tefsir kültürü ile Kur’an ve Mushaf tarihi üzerine çeşitli toplantılar ve çalıştaylar düzenleyen İlim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi, bu yıl Kur'an araştırmalarında Tefsir Tezleri konusunu gündemine aldı. Sempozyum öncesinde gerçekleştirdiği iki çalıştayla meseleye dair verileri toplayıp değerledirmeler yapan Kur'an ve Tefsir Akademisi proje ekibi, bu süreçte elde ettiği bulguları gerek Batı ve gerekse İslam dünyasından gelen bilimadamları ile ortak bir zeminde paylaşacak.


Diğer taraftan sempozyumda üniversitelere giriş imtihanı, doçentlik imtihanı gibi çeşitli sorunlara yeni çözümler üretmeye çalışan Yüksek Öğretim Kurumu’nun, bilhassa tez hazırlama hususunda yaptığı yönetmelik değişimlerinin, Türkiye'deki bilimsel araştırmalar ve tezlerin kalitesine muhtemel (olumlu-olumsuz) etkileri üzerinde durulacak.


Bununla birlikte Kur'an araştırmalarının konu dağılımı, tezlerde tekrar ve intihallerin giderilmesi için alınabilecek önlemler, akademik özgürlük, yabancı öğrencilerin tez hazırlamada karşılaştıkları sorunlar ve doktora tezlerinin sürdürülebilirliği gibi temel konular tartışılacak. Ayrıca Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans salonunda üç gün devam edecek olan sempozyumda Kur'an ve Tefsir Akademisi’nin “Tarihten Günümüze Mushaf-ı Şerif Sergisi” katılımcıların müşahadesine sunulacak.


Kur'an ve Tefsir Akademisi sempozyum düzenleme heyeti, Türkiye'nin bir an önce Kur'an ve Tefsir Araştırmaları politikasını oluşturup geliştirmesi gerektiğini dile getirerek bu tür çalıştay ve sempozyumlarla konuyu açığa çıkarmayı planlıyor.


Program kitapçığını buradan indirebilirsiniz▪ Günün Hadisi Şerifi
Resulullah (sav)'a bir kadın gelerek: "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Sana nefsimi bağışlamaya geldim." Aleyhissalatu vesselam kadına şöyle bir nazar edip sonra tepeden tırnağa gözden geçirdi, bir de sabit baktı ve sonunda (hiçbirşey söylemeden) başını yere eğdi. Kadın, Resulullah (sav)'ın hakkında hiç bir hükme varmadığını görünce oturdu. Derken bir adam doğrulup: "Ey Allah'ın Resulü! Sizin ona ihtiyacınız yoksa onu bana nikahlayın!"dedi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam): "Yanında (buna mehir olarak verecek) bir şeyler var mı?" diye sordu. Adam: "Vallahi yok ey Allah'ın Resulü!" deyince: "Ailene git, bir şeyler bulabilecek misin bir bak." dedi. Adam gitti ve az sonra geri geldi: "Hayır, vallahi ey Allah'ın Resulü hiç bir şey bulamadım!" dedi. Resulullah tekrar: "İyi bak, demirden bir yüzük de mi yok!" buyurdu. Adam tekrar gidip yine geri geldi ve: "Hayır! Vallahi ya Resulullah, demirden bir yüzük bile yok! Ancak işte şu izarım var, yarısı onun olsun" dedi. Sehl der ki: "Adamın ridası yoktu" Aleyhissalatu vesselam: "İzarın ne işe yarar? Onu sen giyecek olsan onun üzerinde birşey olmayacak, şayet o giyecek olsa senin üzerinde bir şey kalmayacak!" buyurdular. Bunun üzerine adam oturdu. Epey bir müddet oturduktan sonra, kalktı. Resulullah (sav) onun döndüğünü görünce, geri çağırılmasını söyledi. Adamı çağırdılar. "Kur'an'dan ne biliyorsun (hangi sureler ezberinde?)" diye sordu. Adam: "Şu şu sureleri biliyorum!" diye bildiklerini saydı. Yani sen bunları ezbere okuyor musun?" diye tekrar sordu. Adam: "Evet!" deyince, Resulullah (sav): "Haydi git, ben kadını sana temlik ettim" buyurdu. (Bir rivayette: "Kur'an'dan bildiklerinen öğretmen) mukabilinde onu sana nikahladım" buyurdu) Buhari, Nikah 6, 32, 35, 37, 40,44, 50, 51, Vekale 9, Fedailu'l-Kur'an 21, 22, Libas 49; Müslim, Nikah 76, (1425); Muvatta, Nikah 8, (2, 626); Ebu Davud, Nikah 31, (2111); Tirmizi, Nikah 22, (1114); Nesai, Nikah 62, (6,113)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency