23 Şubat 2024 Cuma / 12 Şaban 1445
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Haberler

Akademik Gelişim Programı (2017-3) Katılımcıları Açıklandı

1 -16 Temmuz 2017

_1245291852017_

İlahiyat fakültelerindeki artış, kaliteli öğretim üyesi yetiştirme sorununu da beraberinde getirmiştir. Özellikle yeni fakültelerin Anadolu'nun en ücra köşesine kadar yayılması orada bulunan araştırmacıları danışman, kütüphane ve istişare edebilecekleri ilim ehlinden mahrum bırakmaktadır. Kur'an ve Tefsir Akademisi olarak İlahiyat Fakültelerinde ihtiyaç duyulan öğretim elemanı ve kaliteli akademisyen yetiştirmek için AGP (Akademik Gelişim Programı) düzenlemiş bulunmaktayız.

Kısaca AGP lisansüstü eğitim aşamasındaki akademisyenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir eğitim ve danışmanlık programıdır. Programın temel hedefleri:

         Bilimsel ve eleştirel bakış açısı kazandırmak

         Akademik çalışma disiplini oluşturmak, motivasyon ve süreklilik kazandırmak

         Akademik yazım ve sunum yeteneklerini geliştirmek

         Teknolojiyi kullanım yeteneklerini geliştirmek

         Yeni yaklaşım ve yöntemler hakkında farkındalık oluşturmak

         Literatüre hakimiyeti sağlamak ve problemlerle yüzleştirmek

         Tez aşamasında konu seçimi, yöntem ve planlama aşamalarında rehberlik

         Danışman-öğrenci ilişkilerini zihniyet düzeyinde geliştirmek

 

Kur'an ve Tefsir Akademisi bünyesinde gerçekleştirilecek olan 2017/3 AGP programı hem Tefsir Anabilim dalı hem de Temel İslam Bilimleri bölümünde yer alan diğer Anabilim dallarına yönelik olacaktır.

AGP’den kimler istifade edebilir?

  1. Lisansüstü eğitim aşamasındaki araştırma görevlileri ve öğrenciler
  2. Bilimsel danışmanlığa ihtiyaç duyan akademisyenler
  3. Yeni açılan üniversite ve fakültelerdeki akademisyenlere öncelik tanınacaktır.

AGP kapsamındaki faaliyetler nelerdir?

  1. Eğitim programları

            Lisansüstü eğitim aşamasındaki akademisyenlerin akademik etkinliğini geliştirecek bir içeriğe sahip 150 saatlik paket program halindeki teorik ve pratik eğitimler

            Lisansüstü öğrencilerin kütüphane, bilimsel kurumlar ve kişilerle buluşturulması

  1. Danışmanlık programları

            Lisansüstü tez aşamasındaki akademisyenlerin akademik rehberlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere fiili danışmanlık hizmetleri (her katılımcı için özel 2 saat)

Akademik Gelişim Projesinin İlanı ve Katılım:

  1. Program internet, sosyal medya ve broşür ilanları ile duyurulacaktır.
  2. Katılımcıların farklı fakülte, kurum ve şehirlere göre dengeli dağılımına dikkat edilecektir.
  3. Yeni kurulmuş ve akademik imkanların yetersiz olduğu bölgelere öncelik verilecektir.

Program 20 Tefsir Anabilim Dalı ve 20 Temel İslam Bilimleri alanında olmak üzere 40 ile sınırlıdır.

Eğitim süresi ve Tarihi:

Akademik gelişim programı 15 günlük paket program halinde ve 150 saat ile sınırlıdır. Program 1 Temmuz 2017 tarihinde başlayıp 16 Temmuz 2017 tarihinde son bulacaktır.

Eğitim Verileceği Mekan: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Yerleşkesi

Katılımcıların ibate ve iaşe giderleri İlim Yayma Vakfı tarafından karşılanacaktır.

▪ Günün Hadisi Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: Kim emanetle yemin ederse bizden değildir!" Ebu Davud, Eyman 6, (3253)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency