18 Kasım 2019 Pazartesi / 21 Rebiü'l-Evvel 1441
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Haberler

Kur'an ve Tefsir Akademisi Türkiye'de Lisansüstü Tefsir Tezleri Çalıştayı

Türkiye'de Lisansüstü Tefsir Tezleri Çalıştayı

_16123642017_


Kur'an ve Tefsir Akademisi 2017 yılı çalışma konusu olarak, Kur'an araştırmaları alanında yapılan akademik çalışmaları gündemine almıştır. Türkiye'de Tefsir alanında yapılan Yüksek Lisans ve Doktora tezleri öncelikle ele alınacaktır. Lisansüstü eğitim ve tez sisteminin tezlerde kalite ve standartları nasıl etkilediği, tezlerde seçilen konular, alanlar, kullanılan yöntemler, danışman-öğrenci ilişkilerinin tezlere yansımaları, tarihsel süreçler ve bölgesel farklılıklar, 21-23 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek çalıştayda değerlendirilecektir. Bu çalıştayda varılmak istenen nihai hedef Türkiye Üniversitelerinde yapılan lisansüstü akademik çalışmaların bilimsel kalite ve standartlarını tespit etmektir.

Çalıştayda lisansüstü tezler, tarihsel bir perspektiften değerlendirilecek ve Tefsir araştırmalarının akademik gelişiminin hangi paradigmalar ve perspektifler çerçevesinde olduğu ve yönelişin nereye doğru ilerlediği ortaya konulacaktır. Böylece Türkiye'deki Kur'an ve Tefsir Araştırmalarına gelecek perspektifi oluşturmaya dönük bir altyapı çalışması gerçekleştirilecektir.

Türkiye'de Lisansüstü Tefsir Tezlerinin geçmiş ve gelecek perspektiflerini tespit etmede üç temel alanda çalışmalar yapılacaktır:

1.      Sistem: Bu alanda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Üniversiteler, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Tefsir Anabilim Dallarının, araştırma ve tez için geliştirdiği sistem, yönetmelikler ve kararlar ele alınacaktır.

2.      Eğitim-Öğretim: Fakültelerin Tefsir Anabilim Dalı içerisinde verilen lisansüstü eğitimin, tez hazırlamada ne gibi bilimsel altyapı hazırladığı ele alınacaktır.

3.      Ürünler/Tezler: Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin kalite ve standartları, tematik ve metodik dağılımı, yaygın etki gibi ölçeklerle değerlendirilmesi yapılacaktır.

Çalıştayda elde edilen bilgi ve bulgular rapor haline getirilecek, ayrıca  "Kur'an Araştırmaları: Akademik Perspektifler" adlı sempozyumda değerlendirilecektir.

Çalıştaya Türkiye'nin farklı üniversitelerinde halen Lisansüstü eğitimini sürdüren ve tez yazım aşamasında olan genç akademisyenler katkıda bulunmaktadır. Çalıştay üç gün boyunca İstanbul Üniversitesi’nin tarihi rektörlük binasında gerçekleşecektir. Bu vesile ile emeği geçen tüm akademisyenlere başarılar diler, programın verimli geçmesini temenni ederiz.

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Bilal Gökkır
Prof. Dr. Necmettin Gökkır
Prof. Dr. Ömer Kara
Doç. Dr.  Muhammed Abay
Osman Acun

 Çalıştay Sekretaryası ve Raportörler

  1. Abdulcebbar Adıgüzel
  2. Fatma Demirtaş
  3. Sümeyye Sevinç
  4. Mustafa Talha Akkiraz

İletişim 

Uğur Öztürk +90 507 446 19 64​

Yer

İstanbul Üniversitesi, Rektörlük Binası, Kılıçlık Salonu


Program kitapçığı için TIKLAYINIZ

▪ Günün Hadisi Şerifi
Resulullah (sav)'a bir kadın gelerek: "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Sana nefsimi bağışlamaya geldim." Aleyhissalatu vesselam kadına şöyle bir nazar edip sonra tepeden tırnağa gözden geçirdi, bir de sabit baktı ve sonunda (hiçbirşey söylemeden) başını yere eğdi. Kadın, Resulullah (sav)'ın hakkında hiç bir hükme varmadığını görünce oturdu. Derken bir adam doğrulup: "Ey Allah'ın Resulü! Sizin ona ihtiyacınız yoksa onu bana nikahlayın!"dedi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam): "Yanında (buna mehir olarak verecek) bir şeyler var mı?" diye sordu. Adam: "Vallahi yok ey Allah'ın Resulü!" deyince: "Ailene git, bir şeyler bulabilecek misin bir bak." dedi. Adam gitti ve az sonra geri geldi: "Hayır, vallahi ey Allah'ın Resulü hiç bir şey bulamadım!" dedi. Resulullah tekrar: "İyi bak, demirden bir yüzük de mi yok!" buyurdu. Adam tekrar gidip yine geri geldi ve: "Hayır! Vallahi ya Resulullah, demirden bir yüzük bile yok! Ancak işte şu izarım var, yarısı onun olsun" dedi. Sehl der ki: "Adamın ridası yoktu" Aleyhissalatu vesselam: "İzarın ne işe yarar? Onu sen giyecek olsan onun üzerinde birşey olmayacak, şayet o giyecek olsa senin üzerinde bir şey kalmayacak!" buyurdular. Bunun üzerine adam oturdu. Epey bir müddet oturduktan sonra, kalktı. Resulullah (sav) onun döndüğünü görünce, geri çağırılmasını söyledi. Adamı çağırdılar. "Kur'an'dan ne biliyorsun (hangi sureler ezberinde?)" diye sordu. Adam: "Şu şu sureleri biliyorum!" diye bildiklerini saydı. Yani sen bunları ezbere okuyor musun?" diye tekrar sordu. Adam: "Evet!" deyince, Resulullah (sav): "Haydi git, ben kadını sana temlik ettim" buyurdu. (Bir rivayette: "Kur'an'dan bildiklerinen öğretmen) mukabilinde onu sana nikahladım" buyurdu) Buhari, Nikah 6, 32, 35, 37, 40,44, 50, 51, Vekale 9, Fedailu'l-Kur'an 21, 22, Libas 49; Müslim, Nikah 76, (1425); Muvatta, Nikah 8, (2, 626); Ebu Davud, Nikah 31, (2111); Tirmizi, Nikah 22, (1114); Nesai, Nikah 62, (6,113)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency