18 Kasım 2019 Pazartesi / 21 Rebiü'l-Evvel 1441
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Haberler

İlim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi

Kur’an ve Tefsir Araştırmacıları Akademik Gelişim Programına Müracaat Edebilirsiniz

_186222072016_


İlim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi

 

Kur’an ve Tefsir Araştırmacıları Akademik Gelişim Programı

Teorik ve Uygulamalı Eğitim

(25 Temmuz - 7 Ağustos 2016)

 

İYV Kur’an ve Tefsir Akademisi, Türkiye'deki Kur'an araştırmaları ve Tefsir alanında yapılacak çalışmaların kalitesini artırmaya katkı sağlamak ve genç akademisyenlere danışmanlık yapmak amacıyla Akademik Gelişim Programı tertipleyecektir.

 

Programdan Kimler Faydalanabilir?

1- Tefsir Anabilim Dalında yüksek lisans veya doktora eğitimine yeni başlamış ve bilimsel danışmanlığa ihtiyaç duyan genç akademisyenler.

2- Yeterli sayıda deneyimli akademik kadrosu bulunmayan Türkiye'nin yeni açılmış   üniversite ve fakültelerinde Tefsir araştırma görevlisi olan genç akademisyenler.

3- Kur'an araştırmaları ve Tefsir alanında bilimsel araştırma yapacak, kaliteli makale yayınlayacak ve bilimsel toplantılarda bildiri sunacak tüm genç akademisyenler.

 

Program 20 katılımcı ile sınırlıdır.

Program ücretsizdir

İstanbul dışından gelecek katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri karşılanacaktır.

 

Eğitim Süresi

Akademik Gelişim Programı 15 günlük paket program halinde ve 100 saat ile sınırlıdır.

 

Eğitim Yeri

İlim Yayma Vakfı Misafirhanesi, Vefa, Fatih/İstanbul

 

Program İçeriği

Teorik Dersler (44 saat)

1-      Bilimsel Araştırmalara Giriş

2-      Bilimsel Yazıda Dil ve Akademik Üslup

3-      Akademik Çalışmalarda Microsoft Word Kullanımı

4-      Kaynak Araştırması ve Literatür incelemesi

5-      Elektronik Kaynaklar ve Veri Tabanlarını Kullanma

6-      Özetleme, Giriş ve Sonuç Yazma

7-      Alıntılama Teknikleri

8-      Bilimsel Araştırmalarda Etik Kurallar

 

Uygulama-1: Temel Tefsir Kaynaklarını Kullanma(34 saat)

            Klasik ve Modern Tefsir Kaynakları

            Batı Kur'an Araştırmaları

            Tefsir Usulü Kaynakları

            Tefsir Tarihi Kaynakları

            Kur'an ve Mushaf Tarihi Kaynakları

 

Uygulama-2: Akademik Metin Yazımı (32 saat)

            Kitap Tanıtımı

            Tebliğ ve Sunum Hazırlama

            Makale Yazma

            Tez Projesi Hazırlama

 

Not: Uygulama sınıfları 5'erli gruplar halinde danışmanların gözetiminde gerçekleştirilir.

Program, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilecektir.

Başvuru süresi dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.

 
▪ Günün Hadisi Şerifi
Resulullah (sav)'a bir kadın gelerek: "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Sana nefsimi bağışlamaya geldim." Aleyhissalatu vesselam kadına şöyle bir nazar edip sonra tepeden tırnağa gözden geçirdi, bir de sabit baktı ve sonunda (hiçbirşey söylemeden) başını yere eğdi. Kadın, Resulullah (sav)'ın hakkında hiç bir hükme varmadığını görünce oturdu. Derken bir adam doğrulup: "Ey Allah'ın Resulü! Sizin ona ihtiyacınız yoksa onu bana nikahlayın!"dedi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam): "Yanında (buna mehir olarak verecek) bir şeyler var mı?" diye sordu. Adam: "Vallahi yok ey Allah'ın Resulü!" deyince: "Ailene git, bir şeyler bulabilecek misin bir bak." dedi. Adam gitti ve az sonra geri geldi: "Hayır, vallahi ey Allah'ın Resulü hiç bir şey bulamadım!" dedi. Resulullah tekrar: "İyi bak, demirden bir yüzük de mi yok!" buyurdu. Adam tekrar gidip yine geri geldi ve: "Hayır! Vallahi ya Resulullah, demirden bir yüzük bile yok! Ancak işte şu izarım var, yarısı onun olsun" dedi. Sehl der ki: "Adamın ridası yoktu" Aleyhissalatu vesselam: "İzarın ne işe yarar? Onu sen giyecek olsan onun üzerinde birşey olmayacak, şayet o giyecek olsa senin üzerinde bir şey kalmayacak!" buyurdular. Bunun üzerine adam oturdu. Epey bir müddet oturduktan sonra, kalktı. Resulullah (sav) onun döndüğünü görünce, geri çağırılmasını söyledi. Adamı çağırdılar. "Kur'an'dan ne biliyorsun (hangi sureler ezberinde?)" diye sordu. Adam: "Şu şu sureleri biliyorum!" diye bildiklerini saydı. Yani sen bunları ezbere okuyor musun?" diye tekrar sordu. Adam: "Evet!" deyince, Resulullah (sav): "Haydi git, ben kadını sana temlik ettim" buyurdu. (Bir rivayette: "Kur'an'dan bildiklerinen öğretmen) mukabilinde onu sana nikahladım" buyurdu) Buhari, Nikah 6, 32, 35, 37, 40,44, 50, 51, Vekale 9, Fedailu'l-Kur'an 21, 22, Libas 49; Müslim, Nikah 76, (1425); Muvatta, Nikah 8, (2, 626); Ebu Davud, Nikah 31, (2111); Tirmizi, Nikah 22, (1114); Nesai, Nikah 62, (6,113)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency