14 Temmuz 2020 Salı / 23 Zi'l-ka'de 1441
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Haberler

Kur'an ve Tefsir Akademisi 6. Yıl Programı

Kur'an ve Tefsir Akademisi 6. Yıl Programı

_1352512112013_

 

 _162632822013_

 

İlim Yayma Vakfı, Kur’an ve Tefsir alanında akademik çalışmalar yürüten genç akademisyenlerin yaptıkları çalışmaları desteklemek ve genç ilim adamları ile her kademeden öğretim üyelerini bir araya getirerek bilgi alış-verişinde bulunmalarını sağlamak maksadıyla altı yıldır Kur’an ve Tefsir Akademisi adıyla bir çalışma yürütmektedir. Henüz akademik kariyerlerinin başında olan doktora öğrencilerine ufuk kazandırma ve akademisyenler arasında tecrübe paylaşımını hedefleyen Akademi, genç akademisyenlerle tecrübeli akademisyenleri bir araya getiren bir proje niteliği taşımaktadır.  Üstelik bu çalışmaların fikir ürünleri kitap olarak Kur’an ve Tefsir araştırmacılarının istifadesine sunulmaktadır. 


2013 yılının konusu:

 

Tarihten Günümüze Mushaf-ı Şerif


Tarih: 20 -22 Aralık 2013

Geleneksel hale gelen İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi programının altıncısı  04-06 Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Programın bu yılki başlığı “Tarihten Günümüze Mushaf-ı Şerif” konusudur.


Programda ele alınması düşünülen muhtemel konular şunlardır:

-      Mushafın Tarihçesi

-       Mushaf Yazımı

-       Mushaf Tezyini

-       Mushaf Okuma

-       Mushafın Dil ve Edebiyattaki Yeri

-       Dikkati Çeken Mushafların Tanıtımı

-       Mushaflarla İlgili Fıkhi Hükümler

-       Mesahifle İlgili Oryantalist ve Şii İddialar

-       Mushaf ve Mesahif Literatürü

-       Mushaflarla İlgili Tarihsel ve Yapısal Problemler

-       Sahabe Mushafları

-       Sicistani’nin Kitabü’l-Mesahifi

-       Resmu’l Mushaf…. İmam Mushaf

-       Resm-i Mushaf: Kıraat olgusu ve yedi harf ilişkisi

-       Naktu’l-Mesahif

Başvuru Şartları
Katılımlar başvuru üzerine yapılacaktır. 
Program her ilim dalından akademisyenin müracaatına açıktır. 
Doktora tez safhasında olan akademisyenler de müracaat edebilirler.
Tebliğlerin seçiminde, çalışmanın özgün ve analitik olması dikkate alınacaktır.

Başvuruda Gerekli Belgeler

1. Tebliğ özeti (300 kelime) 
2. Çalışmada kullanılacak kaynakların listesi
3. Katılımcının ayrıntılı özgeçmişi

İstenen belgelerin Microsoft Word dosyası halinde e-posta yoluyla yazakademisi@gmail.com adresine ulaştırılması yeterlidir.
Ulaşım ve Konaklama
Katılımcıların yol ve konaklama giderleri İlim Yayma Vakfı tarafından karşılanacaktır.

-      
Program Takvimi
31 Mart 2013       : Tebliğ özetleri için son tarih
08 Nisan 2013       : Şartlı ön kabullerin ilanı
23 Ağustos 2013 : Tebliğ metinlerinin teslimi
20 Eylül 2013      : Kabul edilen tebliğlerin ilanı
20-22 Aralık 2013    : Program icrası (3 gün)

İletişim
yazakademisi@gmail.com | http://www.iyv.org.tr

▪ Günün Hadisi Şerifi
Ebu Hureyre (ra) bize pekçok hadis söylemişti. (Bir defasında) şöyle dedi: "Resulullah (sa) buyurdular ki: "Sizden önce yaşayanlardan bir adam bir kimseden bir akar satın aldı. Bu akarı satın alan kimse, orada, içinde altın bulunan bir küp buldu. Satana gelip: "Altınını al! Ben senden akarı satın aldım, altını satın almadım!" dedi. Satan da: "Ben sana araziyi içinde bulunan herşeyiyle birlikte sattım!" dedi. (Anlaşamayınca) bir adamı hakem tayin ettiler. Adam (onları dinledikten sonra): "Sizin çocuklarınız var mı?" dedi. Onlardan biri: "Oğlum var", diğeri de "kızım var!" dedi. Hakem: "Oğlanla kızı evlendirin! Bu paradan ikisi için harcayın ve tasaddukta bulunun" dedi. Buhari, Enbiya 50; Müslim, Akdiye 21, (1721)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency