16 Nisan 2024 Salı / 7 Şevval 1445
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Faaliyetler

Projeler

İLİM YAYMA VAKFI

KUR’AN VE TEFSİR AKADEMİSİ

 

Osmanlı Devlet Arşivlerinde Osmanlı Toplumunun
Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları

Katalog çalışması

 

Bu projenin temel hedefi “Osmanlı toplumunun Kur’an Kültürü ve Tefsir” çalışmalarının Başbakanlık Devlet Arşivlerinde yer alan belgeler ışığında ele alınmasıdır. İlgili belgeler üzerine yaptığımız ön incelemeler, Osmanlı devlet yönetiminin Kur’an ve Tefsir bağlamında din işlerinin nasıl düzenlendiğini açıkça göstermektedir. Zira yönetim ve siyaset ile ilişkili olan bürokrasi olgusu, Osmanlıda sadece devlet ve toplum yapısını değil aynı zamanda İslâmî ilimleri ve dinî kültürü de kontrolü altında tuttuğu göz önünde bulundurulması gereken önemli bir noktadır. Osmanlı bürokrasisinin yakinen ilgilendiği bu alanlara dair çok sayıda belge şimdiye kadar dikkatlere sunulamamıştır. Öte yandan Tefsir Tarihine dair yazılmış eserler de bu tür arşiv belgelerini kullanmamış bunların yerine daha ziyade biyografi ve tabakat türü eserlerden yola çıkarak müfessir merkezli tarih yazımı gerçekleşmiştir. Oysa genel manada tarih, vesikalara ve arşiv belgelerine dayandırıldığı oranda kıymetlidir. Bu çalışmada tarihçileri doğal olarak doğrudan ilgilendirmeyen “Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları” başlığı gündeme alınacak ve aynı zamanda da Tefsir Tarihçiliğinin ihmal ettiği “Arşiv Belgeleri” temel kaynak olarak kullanılacaktır. Böylelikle Tefsir Tarihi yazımına Tarih biliminin yönteminden ve Arşivciliğin kaynaklarından yararlanılarak önemli bir katkı sağlanması hedeflenmektedir.

▪ Günün Hadisi Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "İsa aleyhisselam hırsızlık yapan bir adam görmüştü: "Hırsızlık mı yaptın?" dedi. Adam: "Asla! Kendisinden başka ilah olmayan Zat'a yemin olsun" diye cevap verince Hz. İsa: "Allah'a inandım, gözlerimi tekzib ettim!" dedi." Buhari, Enbiya 48; Müslim, Fezail 149, (2368); Nesai, Kudat 36, (8, 249)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency