18 Kasım 2019 Pazartesi / 21 Rebiü'l-Evvel 1441
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Faaliyetler

Projeler

İLİM YAYMA VAKFI

KUR’AN VE TEFSİR AKADEMİSİ

 

Osmanlı Devlet Arşivlerinde Osmanlı Toplumunun
Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları

Katalog çalışması

 

Bu projenin temel hedefi “Osmanlı toplumunun Kur’an Kültürü ve Tefsir” çalışmalarının Başbakanlık Devlet Arşivlerinde yer alan belgeler ışığında ele alınmasıdır. İlgili belgeler üzerine yaptığımız ön incelemeler, Osmanlı devlet yönetiminin Kur’an ve Tefsir bağlamında din işlerinin nasıl düzenlendiğini açıkça göstermektedir. Zira yönetim ve siyaset ile ilişkili olan bürokrasi olgusu, Osmanlıda sadece devlet ve toplum yapısını değil aynı zamanda İslâmî ilimleri ve dinî kültürü de kontrolü altında tuttuğu göz önünde bulundurulması gereken önemli bir noktadır. Osmanlı bürokrasisinin yakinen ilgilendiği bu alanlara dair çok sayıda belge şimdiye kadar dikkatlere sunulamamıştır. Öte yandan Tefsir Tarihine dair yazılmış eserler de bu tür arşiv belgelerini kullanmamış bunların yerine daha ziyade biyografi ve tabakat türü eserlerden yola çıkarak müfessir merkezli tarih yazımı gerçekleşmiştir. Oysa genel manada tarih, vesikalara ve arşiv belgelerine dayandırıldığı oranda kıymetlidir. Bu çalışmada tarihçileri doğal olarak doğrudan ilgilendirmeyen “Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları” başlığı gündeme alınacak ve aynı zamanda da Tefsir Tarihçiliğinin ihmal ettiği “Arşiv Belgeleri” temel kaynak olarak kullanılacaktır. Böylelikle Tefsir Tarihi yazımına Tarih biliminin yönteminden ve Arşivciliğin kaynaklarından yararlanılarak önemli bir katkı sağlanması hedeflenmektedir.

▪ Günün Hadisi Şerifi
Resulullah (sav)'a bir kadın gelerek: "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Sana nefsimi bağışlamaya geldim." Aleyhissalatu vesselam kadına şöyle bir nazar edip sonra tepeden tırnağa gözden geçirdi, bir de sabit baktı ve sonunda (hiçbirşey söylemeden) başını yere eğdi. Kadın, Resulullah (sav)'ın hakkında hiç bir hükme varmadığını görünce oturdu. Derken bir adam doğrulup: "Ey Allah'ın Resulü! Sizin ona ihtiyacınız yoksa onu bana nikahlayın!"dedi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam): "Yanında (buna mehir olarak verecek) bir şeyler var mı?" diye sordu. Adam: "Vallahi yok ey Allah'ın Resulü!" deyince: "Ailene git, bir şeyler bulabilecek misin bir bak." dedi. Adam gitti ve az sonra geri geldi: "Hayır, vallahi ey Allah'ın Resulü hiç bir şey bulamadım!" dedi. Resulullah tekrar: "İyi bak, demirden bir yüzük de mi yok!" buyurdu. Adam tekrar gidip yine geri geldi ve: "Hayır! Vallahi ya Resulullah, demirden bir yüzük bile yok! Ancak işte şu izarım var, yarısı onun olsun" dedi. Sehl der ki: "Adamın ridası yoktu" Aleyhissalatu vesselam: "İzarın ne işe yarar? Onu sen giyecek olsan onun üzerinde birşey olmayacak, şayet o giyecek olsa senin üzerinde bir şey kalmayacak!" buyurdular. Bunun üzerine adam oturdu. Epey bir müddet oturduktan sonra, kalktı. Resulullah (sav) onun döndüğünü görünce, geri çağırılmasını söyledi. Adamı çağırdılar. "Kur'an'dan ne biliyorsun (hangi sureler ezberinde?)" diye sordu. Adam: "Şu şu sureleri biliyorum!" diye bildiklerini saydı. Yani sen bunları ezbere okuyor musun?" diye tekrar sordu. Adam: "Evet!" deyince, Resulullah (sav): "Haydi git, ben kadını sana temlik ettim" buyurdu. (Bir rivayette: "Kur'an'dan bildiklerinen öğretmen) mukabilinde onu sana nikahladım" buyurdu) Buhari, Nikah 6, 32, 35, 37, 40,44, 50, 51, Vekale 9, Fedailu'l-Kur'an 21, 22, Libas 49; Müslim, Nikah 76, (1425); Muvatta, Nikah 8, (2, 626); Ebu Davud, Nikah 31, (2111); Tirmizi, Nikah 22, (1114); Nesai, Nikah 62, (6,113)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency